Snižují permanentní služby intenzivistů mortalitu pacientů na JIP?

Zavedení lékařů, tzv. intenzivistů, zlepšilo prognózu pacientů na JIP v USA, kde se v minulosti o tuto péči dělili lékaři různých specializací. Zůstalo otázkou, zda rozšíření jejich služeb na celých 24 hodin, vč. nočních, dále zlepšilo prognózu těchto pacientů. Článek uveřejněný v NEJM ( David J.Wallace et al., may 31) čerpal data z 49 JIP u 25 nemocnic zanesených do databázy APACHE ( The Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) v letech 2009 až 2010.Výsledky studie přinesly zjištění , že zavedení nočních služeb intenzivistů se vyplatilo pouze v těch nemocnicích, kde i během dne je méně těchto specialistů (tzv. low-intensity daytime staffing ). Mortalita zde staticky významně poklesla o 38%. V nemocnicích s high-intensity daytim e staffing )se mortalita nezměnila. Zajímavým vedlejším nálezem, že stejné výsledky byly zjištěné i pokud byli přítomni lékaři-intenzivisté ve výcviku.

Přínos intenzivistů oproti lékařům jiných specializací je vysvětlován včasnějším zahájením kvalitně vedené resuscitace u nestabilních pacientů, časnější nastavení adekvátních medikamentózních a dalších léčebných postupů. Toto bylo prokázáno zejména u pacientů se sepsí.