Užívání benzodiazepinů zvyšuje o cca 50% riziko vzniku demence

Prospektivní populační francouzská studie PAQUID s 3777 pacienty prokázala přibližně 50% nárůst rizika vzniku demence u pacientů nově užívajících benzodiazepinů ve srovnání s kontrolní skupinou. Patnáctileté sledování pacientů starších 65 let probíhalo v departamentech Gironde a Dordogne v jihozápadní Francii. Právě ve Francii představuje užívání benzodiazepinů v této věkové skupině významný problém, neboť je užívá až 30% této populační skupiny, ve Španělsku je to 20%. V roce 2040 se očekává, že počet dementních pacientů dosáhne celosvětově až 80 miliónů.