Sjezd ČLK : Den třetí


Závěrečný den začal krátkou prezentací vzdělávacího oddělení ČLK se zajímavou informací o zavádění e-learningu - více na www.lkcr.cz.
Poslední z tématických přednášek byla věnována postgraduálnímu vzdělávání, ve kterém předseda Vědecké rady MUDr. Aleš Hermann představil stávající již parlamentem schválenou novelu zákona o postgraduálním vzdělávání lékařů, kde byl zaveden vícestupňový systém vzdělávání - tj. společný kmen, navazující specializované způsobilosti v jednotlivých oborech zakončené atestacemi a posléze tzv. certifikované kurzy, jejichž absolvování by vedlo k udělení funkční licence. Již schválený návrh však čeká na podzákonné normy, ve kterých bude definovaný počet oborů kmene (zatím není jasné !!!), stejně tak počet oborů, ve kterých bude možné získat specializovanou způsobilost atd.

V průběhu hlasování o usnesení sjezdu delegáti mimo jiné odhlasovali: žádost o odvolání ministra zdravotnictví (131 pro/94 proti), žádost o neprojednávání zákonů obsahujících nepřijatelná ustanovení - viz. minulé články (194 pro/32 proti), výslovně odmítli návrh na individuální vyjednávání zdravotnických zařízení se zdravotními pojišťovnami s možností vypovědět smlouvu v případě nedohody do 6 měsíců a povinnost opětovné registrace v případě přijetí výše uvedených zákonů, odmítli privatizaci zdravotních pojišťoven (178 pro/52 proti), přeměnu fakultních nemocnic v univerzitní nemocnice akciového typu (187 pro/41 proti). Celé usnesení sjezdu bylo přijato poměrem hlasů 189 pro/49 proti.

Na závěr se odehrál vždy velmi sledovaný blok, diskuze s hosty - tj. zástupci zdravotních pojišťoven a politických stran. Zde jsou uvedeny podstatné myšlenky z jejich projevů a reakcí na dotazy delegátů.

Mgr.Marková za KSČM: "Myslíme si, že české zdravotnictví je přinejmenším na dobré evropské úrovni." Za negativní považuje KSČM zdražování lékařské zdravotní péče s možným ohrožením sociálně slabších skupin. KSĆM naopak doporučuje rozšířit rozsah placené péče např. ve stomatologii.

MUDr. Rath, předseda zdravotního výboru parlamentu a zde zastupující ČSSD, na úvod poděkoval lékařům, že vydrželi ve své profesi. Vidí dva hlavní problémy našeho zdravotnictví, personální - nedostatek sester a kvalifikovaných lékařů a  podfinancování naší medicíny. Současné vedení ministerstva nechce tyto problémy vidět: "Změna příliš mnoha parametrů v příliš krátkém čase", to je jeho charakteristika reformy. Dále pokračoval myšlenkou, že věcným obsahem reformy je změna vlastníků a mocenského centra ve zdravotnictví. Dnes převažuje veřejné vlastnictví pojišťoven, nemocnic a k tomu existují převážně malí soukromí podnikatelelé. Cílem reformy je převést vlastnické vztahy do globálních korporací a dostat veřejné peníze do ziskového režimu. Mocenské centrum dnes představuje Ministerstvo zdravotnictví, instituce ovlivnitelná demokratickými mechanizmy, v budoucnu by ho nahradily zcela nezávislé soukromé investiční společnosti. Tyto záměry dle Ratha potvrzují zůstatky na účtech pojišťoven, nevýhodné úhradové mechanizmy, nerespektování ceny práce lékaře v platném sazebníku (cca 500 Kč/hod.), připravované změny na plošné zrušení registrací. "Jednoznačně podporuji samosprávné instituce typu ČLK, pokud jsou demokraticky konstituované". Dále odmítá instituce typu Moje ambulance zřízené v hypermarketech jako nedůstojné. 

MUDr. Nechvátal, expert strany zelených, ve svém sympatickém vystoupení poukázal na dlouhodobé výhrady Strany zelených k práci Ministerstva zdravotnictví. Komunikace s MZ nebyla možná, žádané analýzy nepřicházely. Strana zelených vždy žádala o spolupráci MZ s ČLK a o otevření široké odborné diskuze napříč politickým spektrem. Hlavní problémy vidí v nedostatečném financování zdravotnictví, ve špatně řešeném vzdělávání, absenci vyhlášky o personálním, technickém a věcném vybavení ordinací. "Požadovali jsme koncepční práce v personální oblasti ministerstva ,případy jako UHKT a úrazové nemocnice jsou velmi nešťastné".

MUDr. Štastný poslanec za ODS a zároveň místopředseda zdravotního výboru parlamentu, řekl: "Koncept zdravotní reformy byl jasnou vizí, která se však nepovedla stávajícímu ministru zrealizovat neboť do parlamentu zatím nedorazil jediný návrh zdravotní reformy. Regulační poplatky nejsou elementární součástí reformy, vydávat je za to, je fatální chybou". Kritizoval velmi obtížnou komunikaci mezi Ministerstvem zdravotnictví a parlamentem. "Nelze tvořit zákony v akváriu na Palackém náměstí". Poukázal na skutečnost, že bez podpory koaličních partnerů není možné např. liberalizovat interrupční zákony. MUDr. Šťastný předložil na včerejším sjezdu stomatologické komory paragrafovaný návrh zákonů pro stomatologickou i lékarnickou komoru. A nabídl se, že předloží nový zákon o České lékařské komoře po diskuzi s ní. "Nebudu podporovat jakokouliv změnu či úpravu stávajícího zákona", vyjádřil se místopředseda zdravotního výboru za ODS. V další diskuzi vyjádřil poslanec Šťastný své přání, aby komora přestala být jeho slovy "aktivistická" a aby reagovala např. na zjevné možné porušování hospodářské soutěže v situaci, kdy okresní nemocnice řízená krajem zruší vybírání poplatků a okolní privátní lékaři budou vystaveny této konkurenci.

Ing. Ludvík Hovorka, poslanec za KDU-ČSL, uvedl "Jsme svědky neuvěřitelné arogance moci. Existuje možnost kultivace stávajícího systému a touto cestou by se měla vydat ČR". Poděkoval lékařům za práci ve svých ordinacích. Zmínil výrok, který zaslechl na jedné z koaličních schůzek: "Musíme reformu udělat rychle než nám to ti páni profesoři a lékaři zkazí". "Navrhované nové zákony by měly být vráceny, je to největší zásah do systému zdravotního pojištění od jeho zavedení v ČR."

MUDr.Ing. Fiala, expert KDU-ČSL, připomněl jaké náklady budou potřeba k sanaci čistě tržního zdravotnického systému v USA , tak jak ji chystá nově zvolený americký prezident Barack Obama,
odhadovaných 70 mld nebude stačit. Realitou podle dostupných dat je pokles pracovníků ve zdravotnictví, za poslední období ubylo až 20 tis. pracovníků, zejména sester. Tento expert KDU-ČSL má informace o rezervě 45 mld. na účtech pojišťoven. Přirovnal diskuzi s ministerstvem zdravotnictví k pouštění žilou pacientovi, který se dostavil k ošetření s hemoglobinem 60 g/l , ve chvíli kdy většina lidí zvažuje transfuzi. Dále v průběhu diskuze prezentoval odhad, že firmy ze skupiny Agel při 5 mld obratu dosáhly 1 mld zisku.

MUDr. Horák , ředitel VZP prohlásil, že ve chvíli, kdy na bedrech VZP leží největší odpovědnost za financování zdravotnictví "nemá se VZP za co stydět". Systém je dle něj stabilizovaný, čímž je splněn hlavní úkol a je potřeba určit, kam jít dál. Prostředky nyní stačí na uspokojivé průběžné fungování systému, ale zdůraznil, že výdaje přímo nesouvisí s příjmy. Mezi krátkodobé cíle ředitele Horáka patří zavedení a faktické uplatňování platného Sazebníku výkonů, nechce postavit financování zdravotnictví na paušálech, ale na výkonovém systému upraveném s ohledem na diagnózu, kde by po domluvě s odbornými společnostmi, byly hrazeny ve speciálním režimu chronická onemocnění typu diabetes mellitus a ischemická choroba srdeční. Z úst ředitele VZP zazněla věta, kterou by si měli zapamatovat všichni soukromí lékaři: "Žádná praxe by letos neměla za stejný objem péče jako loni dostat méně peněz."

MUDr. Friedrich, ředitel OZP a prezident Svazu zdravotních pojišťoven, uvedl: "Výše tzv. udávané rezervy je "Potěmkinova" vesnice". Kvalifikovaný odhad racionální rezervy pro fungování středně velké zdravotní pojišťovny je 10% jejího ročního obratu. ZP nyní neznají několik pro ně podstatných skutečností: od kdy a kolik budou hradit za očkování (dříve hradil stát), jaká bude cena práce v sazebníku výkonů u nelékařských povolání, nejasná léková politika, kdo a jak bude financovat záchrannou službu.

Tento sjezd by bylo možné charakterizovat jako úpornou snahu většiny delegátů ČLK zabránit realizaci reformy navržené ministerstvem zdravotnictví. Na závěr bych rád uvedl odpověď poslance B.Šťastného za ODS na otázku moderátora o osudu ministra Julínka: "Pokud bych hlasoval jako jeden z Vás o odvolání ministra Julínka, na stranu hlasů pro by přibyl další hlas, bylo by jich 132."

Autor: MUDR.Martin Opočenský