Česká lékařská komora nabízí finanční pomoc svým členům, které postihla živelní katastrofa

Článek - 2.7.2021 | Tipy a rady

Česká lékařská komora nabízí finanční pomoc svým členům, které postihla živelní katastrofa. Více...

Vedení ČLK po XXXV. sjezdu

Článek - 22.6.2021 | Zdravotní politika

Vedení ČLK, které vzniklo volbou na XXXV. sjezdu ČLK v sobotu 19. června. Nově se volil prezident ČLK a představenstvo. Viceprezidentovi, čestné radě a revizní komisi končí mandát v jiném termínu.

Prezident ČLK: MUDr. Milan Kubek

 

Viceprezident: MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.,  

Informace k vyplácení odměn zdravotníkům

Článek - 15.6.2021 | Tipy a rady

Informace k vyplácení odměn zdravotníkům. Více...

Informace ZP sdružených v SZP ČR k realizaci kompenzace odměny zdravotníkům KV 2021

Článek - 15.6.2021 | Tipy a rady

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

na základě dohody s předsedkyní svazu zdravotních pojišťoven MUDr. Renatou Knorovou Vám níže zasílám aktuální informace.

Odměny pro zdravotníky Dobrý úmysl pokažený neschopností ministerských úředníků

Článek - 10.5.2021 | Zdravotní politika

O nutnosti novelizovat tzv. kompenzační vyhlášku tak, aby poskytovatelé zdravotních služeb obdrželi náhrady za pokles plánovaných příjmů zapříčiněný epidemií a protiepidemickými opatřeními, jsem začal jednat s tehdejším ministrem zdravotnictvím Blatným a s premiérem Babišem již v listopadu. O odměnách, tentokrát pro všechny zdravotníky, za podzimní vlnu epidemie jsem pak poprvé s oběma pány jednal v prosinci. Můj původní požadavek zněl za podzimní vlnu 50 000,- Kč čistého pro každého zdravotníka (pouze pro zdravotníky), bez ohledu na kvalifikaci a místo výkonu povolání. Prosazoval jsem tedy stejné peníze pro lékaře, sestry, laboranty, sanitáře, ale třeba i zubaře, záchranáře či lékárníky, tedy pro každého, kdo riskoval vlastní zdraví a plnil si v čase epidemie své povinnosti.

Odměny pro zdravotníky – informace prezidenta ČLK

Článek - 5.5.2021 | Zdravotní politika

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl šestý: Zdravotnictví

Článek - 16.9.2021 | Přehled tisku

Koho volit? Přečetli jsme programy, abyste vy nemuseli. Díl šestý: Zdravotnictví. Více

Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2021 jsou vyhlášeny

Článek - 16.9.2021 | Aktuálně

Nominace na Ceny ministra zdravotnictví pro rok 2021 jsou vyhlášeny. Více...

Chorvatsko, Irsko a Rakousko budou nově v červené kategorii zemí podle míry rizika nákazy. Oranžové bude např. Slovensko nebo Kanárské ostrovy

Článek - 13.9.2021 | Aktuálně

Chorvatsko, Irsko a Rakousko budou nově v červené kategorii zemí podle míry rizika nákazy. Oranžové bude např. Slovensko nebo Kanárské ostrovy. Více...

Komora nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky

Článek - 13.9.2021 | Aktuálně

Komora nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky. Více...

Rada poskytovatelů je proti navyšování tabulkových platů ve zdravotnictví

Článek - 13.9.2021 | Aktuálně

Rada poskytovatelů je proti navyšování tabulkových platů ve zdravotnictví. Více...

Ministr zdravotnictví jmenoval novým náměstkem Milana Blahu

Článek - 8.9.2021 | Aktuálně

Ministr zdravotnictví jmenoval novým náměstkem Milana Blahu. Více...

Ministerstvo spustí studii na přítomnost protilátek u 8 tisíc Čechů

Článek - 8.9.2021 | Aktuálně

Ministerstvo spustí studii na přítomnost protilátek u 8 tisíc Čechů. Více...

Arenbergerův byznys prověřuje etická komise univerzity

Článek - 23.8.2021 | Přehled tisku

Arenbergerův byznys prověřuje etická komise univerzity. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.