Právní rizika webové prezentace lékařské praxe


Mnoho provozovatelů webových stránek se denně „spálí" díky neúplným nebo nespolehlivým údajům uváděným na svých internetových stránkách. Při tvorbě webových stránek by se nic nemělo nechávat náhodě.

V Německu je tato problematika přesně určena právními předpisy. Lékařské praxe využívají pro své zviditelnění internetu stále častěji. Při vytváření webové stránky se především musí dbát na právní zvláštnosti s ohledem na riziko spojené s ručením. Tato forma prezentace slouží lékařům zpravidla k tomu, aby veřejnosti představila vlastní činnost v sektoru medicíny. Při tom má vzrůst povědomost lékařské praxe.

Při komerční prezentaci je důležité, aby právě upoutávka webové stránky obsahovala úplné údaje. Na ní uvedené informace musí být lehce srozumitelné, pochopitelné a stále disponibilní. K povinnému obsahu prezentace náleží jméno a adresa, včetně e-mailové, provozovatele webových stránek. Uvedení poštovní schránky namísto adresy je nedostatečné. Jelikož lékaři v Německu patří do skupiny „předpisových" povolání, musí splňovat při provozování stránek zvláštní informační povinnost. Na stránkách musí být uvedeno, kde bylo získáno povolání lékaře, akademický titul atd. U dotyčného lékaře musí být uvedena příslušná zemská lékařská komora. Na stránkách musí být uvedeny příslušné zákony a stanovy, které vytvářejí předpoklady pro provozování tohoto povolání, stačí odkaz na příslušný článek zákona nebo sbírku zákonů na internetu.

Přestupek proti prezentační povinnosti je penalizován pokutou až do výše 50 tisíc Euro.

Pokud webová stránka obsahuje vedle informací o praxi i příspěvky redakčního charakteru, musí být vždy uveden autor, který za obsah článku zodpovídá. Návštěvník stránky musí být schopen okamžitě rozeznat, od koho který příspěvek pochází.

Provozovatel by měl odkaz při uvádění přezkoumat, protože pokud se na odkazovaných stránkách vyskytnou přestupky, musí odkaz odstranit, poněvadž by mohl být činěn zodpovědným za cizí obsah.

S ohledem na internetová fora je otázka ručení provozovatele fora za cizí výroky ze strany soudů prozatím nedostatečně vyjasněna. Převládající počet soudů zastává názor, že provozovatel ručí za příspěvky třetích jen tehdy, pokud zanedbal povinnost přezkoumání příspěvku v rozsahu, který lze od dotyčného lékaře očekávat.

Vedle povinného obsahu může lékař zveřejňovat další informace, které slouží jako reklama vlastní praxe. Lékař smí informovat o svém vývoji a spektru svých výkonů. Informace lékaře by měly být vždy jasné, úplné a jednoznačné. V žádném případě nesmí být reklama podbízivá nebo srovnávací. Zakázané jsou též klamné informace o exkluzivitě nebo tvrzení o výjimečnosti.

Přeložil: Dr.Jan Hrubý s využitím Aerzteblatt.de