Představujeme: Diagnostické centrum Mediscan


Na našem zdravotnickém portále bychom rádi postupně představili různá zdravotnická zařízení, která mohou být kvalitou své práce inspirací pro nás ostatní.

Začínáme s Diagnostickým centrem Mediscan, které se nachází v Praze na Chodově. Toto zařízení poskytuje vysoce specializovanou diagnostickou péči, je velmi nadstandartně vybavené jak vyšetřovací technologií tak i personálně. Od roku l996 má ve svém registru více než 200 000 pacientů.

Model plnohodnotného zdravotnického centra byl insipirován zkušeností ze zahraničí, ambulantně se zde řeší a diagnostikují onemocnění za pomoci přístrojové techniky, která je jinak běžná pouze ve velkých nemocnicích.

Mediscan, v době svého vzniku jedno z největších privátních zdravotnických zařízení, je od roku 2006 v majetku holandské holdingové společnosti Euromedic, jednoho z největších soukromých mezinárodních poskytovatelů ambulantní péče. Dnes provozuje 178 středisek v 15 evropských zemích - mimo jiné je největším provozovatelem PET-CT v Evropě. Kromě Mediscanu vlastní Euromedic i klinické laboratoře. Společníky Euromedicu jsou: Merrill Lynch Global Private Equity,
inestiční pobočka banky Merrill Lynch, Ares Life Sciences, fond se sídlem v Jersey investující do oblastí souvisejících s zdravotnictvím: farmacie, biotechnologie, technologie lékařské péče a zdravotnické služby a Montagu Private Equity, kapitálová společnost na evropském trhu.

 

V Mediscanu naleznete tato diagnostická zařízení: MR, CT, 3 ultrazvukové přístroje pro celou škálu USG vyšetření včetně USG malých kloubů, mamografie, 2 kostní denzitometry, echokardiografie včetně jícnové sondy, ergometrie, holterovské záznamníky EKG a TK.

 

Nyní si představme některé ze zajímavých služeb Mediscanu:

- osteocentrum: densitometrie s navazující osteologickou poradnou, propojenost s vlastní laboratoří
  a endokrinologií. Používána technologie VFA morfometrie s nižší radiační dávkou oporti klasickému
  RTG. Zajímavost - „žádanky vše pod jednou střechou" densitometrie + předdefinované laboratorní
  soubory
- revmatologická poradna: mimo jiné poradna pro lymskou a reaktivní arthritidu včetně infuzní
  terapie a USG diagnostiku revmatických chorob 
- metabolická poradna: se zaměřením na obezitu, mentální anorexie, chronické jaterní
  onemocnění, dysleptický syndrom dolního typu
- endokrinologická poradna: kromě onemocění ŠŽ lečí i choroby hypofýzy, nadledvin, kalciového
  metabolismu aj.
- kardiolologie: kompletní neinvazivní vyšetření se zajištěním invazivních výkonů na sjednaných
  pracovištích vč.kardiochirurgie, největší síť holterovské monitorace v ambulantní praxi, zajímavost: 
  ambulantní elektrická kardioverze, jícnová echokardiografie
- cévní poradna: v případě potřeby invazivních vyšetření a zákroků toto zajišťují na renomovaných
  pracovištích - zde pak i možnost sklerotizace a laserové terapie, diagnostikují a léčí funkční
  poruchy tepenné cirkulace nejčastěji na HK tzv. vazoneurózy
- mamologie: kombinace ultrazvuk (v rukách zkušeného loékaře) + mammografie + event. punkce
  pod USG kontrolou
- nefrologická poradna: novinka - od. 1.2.2009
- CT vyšetření: nové trendy - CT kolonografie, dále možnost podávání kontrastní látky pod
  dohledem anesteziologa, čekací doba nepřekračuje 7 dní
- magnetická rezonance: + MR angiografie - kompletní škála vyšetřování pro neurologii, ortopedii a
  onkologii, možnost sedace anxiósních pacientů a dětí (přítomnost anesteziologa)
- cestovní medicína: poradna pro cesty do zahraničí spolu s očkováním proti žluté zimnici, břišnímu
  tyfu atd.

 


Mediscan
je velmi progresivní v managementu času, má efektivní způsob objednávání pacientů on-line (pochopitelně i telefonicky na několika linkách), žádanky na vyšetření jsou ke stažení na webu, pacienti velmi ocení wi-fi internet v čekárně před CT, MR.

 

Kontakt: DC Mediscan - Šustova 1930, 148 00, Praha 11- Chodov
Tel.: 267090811-814
www.mediscan.cz

Autor: MUDr.Martin Opočenský s využitím propagačních materiálů DC Mediscan