Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem. Nedávná studie GRACE, publikovaná v British Medical Journal (Saskia F van Vugt et.al.), se věnovala klinickým a laboratorním markerům, které  pomáhají ke správné diagnostice  onemocnění.

Této mezinárodní (zúčastnilo se 12 evropských zemí), multicentrické studie, se zúčastnilo 2820 pacientů s průměrným věkem 50 let, 40% z vyšetřovaných byli muži. Klinicky a radiologicky byla dg. bronchopneumonie potvrzena u 140 pacientů (5%).

Mezi významné klinické markery přítomné bronchopneumonie lze na základě této studie označit absenci rýmy, pocity dušnosti, tachykardie, teplotu, dále chrůpky a poslechově oslabené dýchání při fyzikálním vyšetření a dále hladina CRP nad 30 mg. Stanovení prokalcitoninu  v této studii neprokázalo pro diagnózu další přínos. 

Pacienti byli rozděleni do 3 skupin rizikovosti podle přítomnosti klinických známek  a  CRP - nízké riziko bronchopneumonie pod 2.5%, střední riziko 2.5-20%, vysoké riziko nad 20%.Ve skupině s nízkým rizikem byla prevalence pneumonie 2%, u skupiny s vysokým rizikem 31%.