Diclofenac významně zvyšuje kardiovaskulární riziko

Podle PLoS Medicine (D.Henry., P.McGettigan) analgetikum diclofenac zvyšuje kardiovaskulární riziko o 38 až 63%, což představuje podobné zvýšení rizika jako známý COX-2 inhibitor rofecoxib (Vioxx) od firmy Merck.

<--break->Diclofenac, který není v Severní Americe příliš používán (pouze 5-6% v USA, 17% v Kanadě), ale v zemích jako Vietnam, Pákistán a v některých částech Číny, tvoří až 40% trhu. Zvláště dávky 100 až 150 mg představují výraznou hrozbua, ale například na rozdíl od ibuprofenu, i malé dávky diclofenacu KV riziko zvyšují.

Kardiovaskulární riziko nesteroidních antirevmatik mnozí považují za podceňovaný problém. Jejich setrvalé např. pětileté užívání u 43 tisíc pacientů po IM (Circulation, 2011) zvýšilo riziko úmrtí o 63%. Problémem je časté užívání těchto volně užívaných preparátů bez vědomí ošetřujícího lékaře. Z kardiovaskulárního hlediska mezi nejméně škodlivá NSAID patří naproxen (např. preparát Nalgesin).