Jakého věku se dožijí letošní novorozenci?

Počet stoletých v ČR k 8.1.2013 byl 1103, z toho  bylo 920 žen a 183 mužů. Jejich počet se postupně zvyšuje, neboť v roce 2011 bylo stoletých Čechů 913 (data  České zprávy sociálního zabezpečení). Nejstarší žena má v dokladech ročník narození 1904 a nejstarší muž 1905.

Na podobné téma přinesl článek britský British Medical Journal s názvem How long can we expect to live? Údaje o počtu 100 letých  Britů dobře dokumentuje místní zvyk , kdy sám monarcha zasílá blahopřání stoletým poddaným. V roce 1917 král Jiří V. zaslal podobných blahopřání 24, v roce 2011 královna Alžběta II. již 9736. 

 

 Toto je jasný důkaz prodlužující se délky života, jak dlouhý živost mohou očekávat letošní novorozenci ? Autor článku v BMJ odhaduje, že letos narozené dívky mají 40% pravděpodobnost, že se dožijí 100 let.  Až na pár výjimek (Bělorusko, Ukrajina , Lesotho a Zimbabwe) tento vývoj odpovídá celosvětovému trendu prodlužujícího se života . Zvláště výrazně pokles počtu úmrtí dětí do 5 let, kterých je oproti roku 1970 o 60%. Nepochybný je podíl zlepšující se kvality života, vzdělání a lékařské péče. Obecně je pokles důležitý i pokles  chudoby, existují důkazy, že sociální status je přímo spojen s délkou přežití. Vrstva nejbohatších má oproti těm nejchudším o cca 20 % delší očekávanou délku života (White et al,2010, Health StatQ).

 

 

Vytvořeno: 23. 1. 2013 / Modified: 17. 5. 2024 / Autor: martin.opocensky