Návrat ke sportu po plastice předního křížového vazu

Indikací této plastiky je nejčastěji přání sportovce vrátit se k vrcholovému sportu. Odpověď, zda k tomu skutečně dojde, řešila metaanalýza australských autorů (C.L.Ardern et al.) uveřejněná v British Journal of Sports Medicine. V celkem 48 studiích s celkovým počtem 5770 pacientů s průměrnou dobou sledování 41.5 měsíců se ukázalo, že se až u 85-90% operovaných, podle způsobů hodnocení, operací podařilo téměř zcela obnovit funkci kloubu.

K některé ze sportovních aktivit se vrátilo 82% ze sledovaných pacientů, 63% se vrátilo na úroveň z období před zraněním. Překvapivě pouze 44% z operovaných nakonec nadále sportuje vrcholově, což je v nesouladu s výše uvedenou úspěšností restituce kloubních funkcí. Jedním z významných příčin zanechání vrcholového sportu jsou psychologické faktory jako obava z opakování zranění. K obnovení zranění bohužel dojde, podle dalšího článku v The American Journal of Sports Medicine (TE Hewett  et al.), u 1/5 až 1/4 z postižených. Tentokrát jsou výsledky operativy na funkčnost podstatně horší.