Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV: 

Multicentrická  studie s názvem  Q-SYMBIO s 420 pacienty   prokázala ve větvi s CoQ10 pokles celkové mortality až o polovinu , prim. end-poitu (MACE) bylo u při 2-letém sledování pacientu s CoQ10  dosaženo u  14%, u pacientů v placebové větvi u 25%. Statisticky významný rozdíl byl také v poklesu rehospitalizací a kardiovaskulární mortality.
U tohoto preparátu byla dlouhodobě známá především jeho bezpečnost, která se potvrdila i v této studii, neboť větší množství nežádoucích účinků bylo zaznamenáno v placebové skupině.U CoQ10 byla popsána antiaoxidační aktivita snížující oxidační stres u pacientů s pokročilým srdečním selháním, hladina COQ10 je navíc  snížena (podle některých studií  až o 40%) často používanými statiny v této skupině pacientů