Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhla schůze výboru České internistické společnosti ČLS JEP

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhla schůze výboru České internistické společnosti ČLS JEP. Více...