Tipy a rady

Informace k povinnému testování zaměstnanců v rámci lékařské praxe provozované fyzickou osobou (OSVČ), anebo ve formě právnické osoby

Článek - 13.04.2021 | Tipy a rady

Informace k povinnému testování zaměstnanců v rámci lékařské praxe provozované fyzickou osobou (OSVČ), anebo ve formě právnické osoby. Více...

Covid pozitivní zdravotník pracovat nesmí

Článek - 2.11.2020 | Tipy a rady

Covid pozitivní zdravotník pracovat nesmí. Více...

Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19: Informace pro lékaře

Článek - 29.10.2020 | Tipy a rady

Nový koronavirus SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19: Informace pro lékaře, Více...

Informace a opatřeních ZP poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem

Článek - 19.03.2020 | Tipy a rady

Informace a opatřeních ZP poskytovatelům v souvislosti s nákazou koronavirem. Více...

Aktuální informace o infekci COVID-19 způsobené čínským koronavirem

Článek - 27.02.2020 | Tipy a rady

Aktuální informace o infekci COVID-19 způsobené čínským koronavirem. Více...

Jaké jsou zásady smluvní politiky VZP v roce 2012?

Článek - 9.01.2012 | Tipy a rady

Informace uvedené v následujícím článku čerpám z Infoservisu VZP č.1, oficiálního informačního kanálu největší zdravotní pojišťovny pro její smluvní partnery, který vychází jako příloha Zdravotnických novin. Tato oblast bude zajímat, mimo jiné všechny ty, kteří se v blízké budoucnosti budou snažit lékařskou praxi prodat nebo koupit, respektive dnes často užívaným termínem tzv. „převzít“.

Přes proklamativní deklarace, že VZP nebude uzavírat nové smlouvy, z  článku JUDr. L. Havlasové, ředitelky Odboru smluvní politiky VZP, interní pravidla této pojišťovny umožňují tak učinit, pokud bude nutné zajistit dostupnost zdravotní péče pro její pojištěnce (toto ustanovení je formulováno dost „pružným“ způsobem). Toto platí i pro nové lékárny.

Představuje nová vyhláška o technickém a věcném vybavení ambulantních zdravotnických zařízení nebezpečí pro jejich majitele?

Článek - 25.05.2011 | Tipy a rady

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/2010 není vyhláškou zcela novou, neboť nabyla účinnosti již 1.9.2010. Podstatné ale je, že se blíží konec 12 měsíční lhůty, do kdy jsou provozovatelé povinni  splnit požadavky vyplývající z této vyhlášky.  Nesplnění  požadavků je důvodem ke zrušení  registrace zdravotnického zařízení, bez kterého jej pochopitelně nelze provozovat.

Touto vyhláškou je nově upraveno oproti původní vyhlášce č. 49/1993 v jejích 7 přílohách technické a věcné vybavení všech zdravotnických zařízení ambulantních i nemocničních, lékárenských, záchranné a dopravní služby atd.

Novinky ve specializačním vzdělávání lékařů od 1.1.2011

Článek - 6.01.2011 | Tipy a rady

Výsledkem „kvalitní“ legislativní  práce minulých odpovědných činitelů MZ byla potřeba v krátkém časovém odstupu novelizace vyhlášky č.185/2009 Sb. upravující další postgraduální medicínské vzdělávání  a napravení jejích největších nedostatků. Co je obsahem této novely, která však platí pouze pro nově zařazované zájemce do specializačního oboru nebo základního kmene?

-          Větší počet základních kmenů, kterých bude nově 16 ( nově: dermatovenerologický, neurologický, oftalmologický, ortopedický, otorinolaryngologický a urologický), zvyšuje se počet základních oborů na 41 (nově soudní lékařství), nadstavbových oborů bude 47 ( nově algeziologie, farmakoekonomika pro farmaceuty, klinická výživa a intenzivní metabolická péče, koloproktologie, onkochirurgie, paliativní medicína)

Co přinesl letošní veletrh Medical Fair/Rehaprotex?

Článek - 22.10.2010 | Tipy a rady

Při své loňské návštěvě jsem si ještě netroufl veletrh hodnotit, ale letos musím bohužel konstatovat, že mě příliš nezaujal. Nutno však podotknout, že toto konstatování je určeno pro návštěvníka, který by od výstavy očekával reprezentativní průřez nabídkou zdravotní techniky a zdravotních prostředků, návštěvníka který se na veletrh vydá po náročném dopoledním programu s nadějí, že se mu investovaný čas bohatě vrátí. Doprovodné akce letošního veletrhu, XXII. kongres České lékařské společnosti J.E. Purkyně „Zobrazovací metody v medicíně", IV. interaktivní kongres hojení ran, VI.

Kde najdete jednu z nejmodernějších nemocnic v Evropě?

Článek - 14.10.2010 | Tipy a rady

Najdete ji v německém Hamburku a jmenuje se Universitatsklinikum Hamburg-Eppendorf. Tato supermoderní nemocnice byla vybudována v letech 2004 až 2008 za 180 miliónů eur (mimochodem za velmi podobnou cenu probíhá rekonstrukce Dětského pavilónu ve FN Motol). Technologie, které v ní naleznete, jsou k vidění na různých místech v Evropě, ale jejich zdejší koncentrace na jednom místě je unikátní.

Tato nemocnice nahradila původní univerzitní centrum založené v roce 1889, které se nacházelo ve 160 (!) samostatně stojících budovách. Vše bylo nyní soustředěno do jediné budovy s plochou 85 000 m2.