Co přináší novela zákoníku práce

Co přináší novela zákoníku práce:

  1. Dohody o 24 hodinových službách nejste povinni uzavírat a zaměstnavatel Vás za jejich odmítnutí nemůže jakkoliv postihovat.
  2. Dohody o 24 hodinových službách nemohou být platně uzavírány v jiném, než nepřetržitém provozu spojeném s poskytováním zdravotních služeb poskytovatelem lůžkové péče nebo poskytovatelem zdravotnické záchranné služby.
  3. Pokud se rozhodnete dohodu uzavřít, nemusíte bez dalšího akceptovat text předložený zaměstnavatelem, ale můžete si obsah dohody určit dle svého uvážení, a to jak co do odměňování, tak délky trvání dohody či výpovědní doby.
  4. Dohoda musí být vždy písemná a neměla by zhoršovat další Vaše dříve sjednané pracovní podmínky.
  5. Dohodu je vždy možné vypovědět bez uvedení důvodů.
  6. Po skončení 24 hodinové služby musí vždy následovat minimálně 22 hodin nepřetržitého odpočinku.