Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.01.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.05.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.05.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.03.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.03.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.

Diclofenac významně zvyšuje kardiovaskulární riziko

Wiki článek - 20.02.2013 | Wiki

Podle PLoS Medicine (D.Henry., P.McGettigan) analgetikum diclofenac zvyšuje kardiovaskulární riziko o 38 až 63%, což představuje podobné zvýšení rizika jako známý COX-2 inhibitor rofecoxib (Vioxx) od firmy Merck.

Jakého věku se dožijí letošní novorozenci?

Wiki článek - 23.01.2013 | Wiki

Počet stoletých v ČR k 8.1.2013 byl 1103, z toho  bylo 920 žen a 183 mužů. Jejich počet se postupně zvyšuje, neboť v roce 2011 bylo stoletých Čechů 913 (data  České zprávy sociálního zabezpečení). Nejstarší žena má v dokladech ročník narození 1904 a nejstarší muž 1905.

Denní konzumace vajec riziko infarktu nezvyšuje!?

Wiki článek - 16.01.2013 | Wiki

British Medical Journal přinesl metananalýzu studií (Ying Rong et al)zabývající se otázkou, zda opravdu pravidelná konzumace vajec zvyšuje riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, nebo naopak mají pravdu ti, kteří připomínají, že v Nepálu, Thajsku a Jižní Africe jsou vajíčka považovaná za součást zdravé výživy.

Návrat ke sportu po plastice předního křížového vazu

Wiki článek - 9.01.2013 | Wiki

Indikací této plastiky je nejčastěji přání sportovce vrátit se k vrcholovému sportu.

Nadváha spojena s nižším rizikem celkové mortality?

Wiki článek - 2.01.2013 | Wiki

Toto překvapivé zjištění přineslo I. letošní číslo JAMA, kde autoři K.M.Flegal a spol. z National Center For Health Statistics provedly metaanalýzu 97 studií a hodnotili vztah BMI k celkové mortalitě.