Wiki

Vzdělávání - postgraduální

Wiki článek - 5.08.2011 | Wiki

V oblasti medicíny se zainteresovaní musí vzdělávat po celý život, proto vám přinášíme stručný přehled odkazů na nejvýznamnější vzdělávací instituce a to nejen ze zdravotnictví.

Vzdělávání - pregraduální

Wiki článek - 5.08.2011 | Wiki

Přinášíme vám odkazy na instituce, které připravují zájemce o medicínu na jejich budoucí profesní dráhu.

Důležité instituce - ostatní

Wiki článek - 18.04.2011 | Wiki

V dalším díle wiki článků vám přinášíme přehled dalších významných institucí sídlících na našem území či v zahraničí. V seznamu naleznete odkaz na stránky Lékařského odborového klubu, Českého červeného kříže a mnoho dalších.

Centrum cestovní medicíny

Česká asociace sester

Česká asociace dodavatelů zdravotnických potřeb

Český červený kříž

Česká lékařská tenisová společnost

Domácí péče v ČR

Důležité instituce - komory

Wiki článek - 18.04.2011 | Wiki

V dalším díle wiki článků vám přinášíme odkazy na 3 nejvýznamnější zdravotnické komory. Konkrétně na Českou lékačskou komoru, Českou lékárnickou komoru a Českou stomatologickou komoru.

Česká lékařská komora

Česká lékárnická komora

Česká stomatologická komora

Důležité instituce - odborné společnosti

Wiki článek - 18.04.2011 | Wiki

V dalším díle wiki článků vám přinášíme přehled odborných společností, které se specializují na určitou zdravotnickou problematiku. Mimo jiné se zde můžete setkat s odkazy na Českou lékařskou tenisovou společnost atd.

Důležité instituce - zdravotní pojišťovny

Wiki článek - 28.03.2011 | Wiki

V dalším vydání našich wiki článků vám přinášíme přehled a seznam odkazů na nejvýznamnější zdravotní pojišťovny. Kromě těch českých vám přinášíme i odkazy na zahraniční pojišťovny.

Důležité instituce - státní instituce

Wiki článek - 28.03.2011 | Wiki

V dalším vydání našich wiki článků vám přinášíme přehled nejvýznamnějších institucí, které se přímým či nepřímým způsobem týkají českého zdravotnictví.

Cochranova databáze

Wiki článek - 23.02.2011 | Wiki

Jedním z nejkvalitnějších zdrojů ověřených informací v biomedicíně se stala Cochranova databáze.

Ultrazvuk do kapsy pláště za 5900 euro

Wiki článek - 10.01.2011 | Wiki

A výrobcem přitom není nikdy jiný než GE, producent jedněch z nejkvalitnějších ultrazvuků. Již více než rok uplynul od doby, co jsme avizovali tento svým způsobem převratný přístroj (viz. náš článek Revoluce v zobrazování – Vscan od firmy GE Healthcare).

Přehled zajímavých zdravotnických webů

Wiki článek - 14.11.2010 | Wiki

Přehled webů, kde naleznete užitečné informace převážně ( ale nejenom) o českém i světovém zdravotnictví. 
Asociace krajů ČR

BMJ

Britannica - encyklopedie

Centrum mezistátních úhrad

Centrum pro sociální a ekonomické strategie UK (CESES)

Český informační portál o dění v EU