Denní konzumace vajec riziko infarktu nezvyšuje!?

British Medical Journal přinesl metananalýzu studií (Ying Rong et al)zabývající se otázkou, zda opravdu pravidelná konzumace vajec zvyšuje riziko infarktu myokardu a cévní mozkové příhody, nebo naopak mají pravdu ti, kteří připomínají, že v Nepálu, Thajsku a Jižní Africe jsou vajíčka považovaná za součást zdravé výživy.

Má se za prokázané, že zvýšená hladina LDL cholesterolu zvyšuje riziko aterosklerózy se všemi jejími komplikacemi. Vejce je se svým obsahem 210 mg cholesterolu jeho obávaným zdrojem, ale podle některých vědců mohou být vajíčka naopak cenným zdrojem minerálů, vitaminu D, proteinů a nenasycených mastných kyselin s protektivním kardiovaskulárním působením.  O „rizikovosti“ dieteticky podmíněného cholesterolu se v poslední době začalo pochybovat (Kanter et al, Adv Nutr,2012). Ví se, že konzumenti většího množství vajíček mají větší sklon k dalším nezdravým prvkům životního stylu jako je kouření, inaktivita, konzumace červeného masa, což by mohlo být skutečnou příčinou špatné prognózy těchto pacientů.

Provedením metanalýzy se došlo k závěru, že nelze prokázat souvislost mezi zvýšenou konzumací vajec a zvýšeným rizikem hlavních kardiovaskulárních onemocnění. Pouze u diabetiků vyšlo, že konzumace vajíček by mohla představovat zvýšené KV riziko. Mohlo by to být u nich podmíněno abnormálním transportem cholesterolu při u diabetiků typickém snížení hladin apolipoproteinu E a zároveň zvýšením apolipoproteinu C. Naopak bylo zaznamenáno snížení výskytu hemorhagické cévní mozkové příhody o 25%.

Zdá se, že se otřásá jedna z dalších „neotřesitelných“ pravd.