Tipy a rady

Chcete si zaregistrovat nestátní zdravotnické zařízení?

Článek - 13.02.2009 | Tipy a rady


Pokud se vám podařilo obdržet Provozní řád a rozhodnutí o jeho schválení, které vydává příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, hygienická stanice (viz. Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení), tak jste připraveni k podání žádosti o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Každé nestátní zdravotnické zařízení (tzn. zjednodušeně řečeno jiné zdravotnické zařízení než zřizované ministerstvem) může poskytovat zdravotní péči pouze v případě, že má oprávnění k provozování zdravotnického zařízení = rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení.

Jak nakoupit po internetu v USA?

Článek - 9.02.2009 | Tipy a rady


I přes zhoršující se kurs koruny vůči dolaru, zůstavá možnost nákupu na některém z internetových obchodů v USA lákavou možností, jak ušetřit. Velikost trhu a konkurence stále zaručují, i v době krize, podstatně lepší ceny než u nás. K získání zajímavé odborné literatury (viz. např. Přehled 10 zajímavých knih ze zahraničních nakladatelství) v dané chvíli ani nevede jiná cesta. Proto zde přinášíme stručný návod, jak postupovat:

Potřebujete získat kredity? S novým e-learningovým vzděláváním to půjde snadno.

Článek - 23.01.2009 | Tipy a rady


V loňském roce byl na XXVII. výroční konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Karlových Varech představen nový projekt e- learningového vzdělávání. Díky vytvoření široké nabídky vzdělávacích programů, v současnosti je k dispozici šedesát témat, a možnosti získávání kreditů po internetu se web www.euni.cz stává praktickým nástrojem pro prohlubování vzdělávání v oblasti všeobecného lékařství zejména pro praktické lékaře. Česká lékařská komora přidělila elektronické univerzitě EUNI akreditaci. Za každý úspěšně složený zkouškový test je připsáno 8 kreditů do kontinuálního vzdělávání ČLK a zároveň je zasláno na email potvrzení o jejich dosažení.

Zdravotnictví za hranicemi

Článek - 18.01.2009 | Tipy a rady


Publikace Zdravotnictví za hranicemi popisuje v geografickém a tematickém uspořádání realizované změny v evropských systémech zdravotnictví s cílem nabídnout inspiraci o možných přístupech k řešení zkoumaných problémů v České republice. Tento dokument, který nese podtitul Přehled vybraných reformních opatření v evropských zemích, je výsledkem práce nezávislých analytiků projektu Kulatý stůl k budoucnosti financování zdravotnictí v ČR. Na téměř 80 tiskových stranách jsou popsány komplexní reformy systémů financování zdravotnictví v 7 evropských státech a shromážděno 79 konkrétních příkladů jednotlivých reformních opatření.

Máte dobře pojištěnou ordinaci?

Článek - 16.01.2009 | Tipy a rady


Na základě dohody o podmínkách pojištění č. 06-490-01 mezi Kooperativou a Českou lékařskou komorou mohou členové ČLK od 1.4.2006 uzavřít pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení (profesní pojištění) za zvýhodněných podmínek.

Členům ČLK je k dispozici také pojištění Ordinace, které je speciálně vyvinuto pro lékaře, stomatology a další provozovatele soukromých zdravotnických praxí. Jednou smlouvou pokryjete všechny svoje potřeby.

Jak získat Provozní řád nestátního zdravotnického zařízení?

Článek - 9.01.2009 | Tipy a rady


Pokud se chystáte založit nestátní zdravotnické zařízení prvním krokem je zajisté získání Provozního řádu zdravotnického zařízení. Provozní řád schvaluje příslušná Hygienická stanice, oddělení protiepidemické (viz. náš rozcestník) na základě žádosti o schválení Provozního řádu a na základě zpracovaného Provozního řádu zdravotnického zařízení.

Co všechno potřebujete vědět o vystavování pracovních neschopností

Článek - 18.12.2008 | Tipy a rady


V návaznosti na náš článek o posuzování zdravotního stavu podle nového zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. vám přinášíme několik praktických rad, jak postupovat při vydávání pracovních neschopností.

Nová neschopenka má 6 dílů. První 3 dny se neplatí. 4. - 14. den platí zaměstnavatel a zaměstnanec dostane zaplaceno za dobu nemoci s výplatou. Od 15. dne platí neschopnost PSSZ a to za kalendářní dny. Nemocný si musí zvolit formu vyplácení dávky a to buď převodem na účet nebo složenkou.

Problematika převodu lékařské praxe očima právníka

Článek - 14.12.2008 | Tipy a rady


Každý, kdo uvažuje o převodu lékařské praxe nebo o jejím zakoupení či prodeji, si po prvním seznámení s danou problematikou velmi rychle uvědomí, že se jedná o proces velmi složitý, a to jak po stránce ekonomické, tak i právní.
Danou problematiku pro nás zpracoval právník z významné advokátní kanceláře.