Diplomy celoživotního vzdělávání a bonifikace VZP

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovoluji si vás informovat, že dne 8.1.2024 bude předán Všeobecné zdravotní pojišťovně aktuální seznam držitelů Diplomu celoživotního vzdělávání ČLK, kteří tak budou mít nárok na bonifikaci.

Pokud nedisponujete platným Diplomem CŽV, ale máte k dispozici minimálně 150 kreditů za vzdělávání dle SP č. 16, doporučujeme podat žádost o vydaní Diplomu CŽV cestou vašeho okresního sdružení ČLK (ČLK / Okresní sdružení - Česká lékařská komora (lkcr.cz)), případně přes vzdělávací portál ( www.vzdelavanilekaru.cz), máte-li na tomto portálu založen svůj účet.

Omlouváme se, ale Diplomy CŽV vložené po výše uvedeném datu nebudou součástí databáze, kterou komora VZP v rámci vzájemné spolupráce poskytuje. Po tomto datu budou muset lékaři o přiznání bonifikace jednat s pojišťovnou individuálně.

V případech, kdy bude platnost Diplomu CŽV končit v průběhu roku 2024, mohou lékaři v dohodnuté lhůtě 30 dnů doložit místně příslušné pobočce VZP navazující diplom.

Pro úplnost uvádím, že databáze držitelů diplomu ČZ je zasílána pouze VZP. S ostatními zdravotními pojišťovnami je nutno jednat individuálně, a to s ohledem na skutečnost, že o spolupráci s Českou lékařskou komorou neprojevily zájem.

V případě jakékoliv změny vás samozřejmě budeme informovat.  

 

S kolegiálním pozdravem

 

MUDr. Milan Kubek

prezident ČLK