Ostatní

Jak bude genetika ovlivňovat náš osobní a profesionální život v blízké budoucnosti?

Článek - 29.12.2008 | Ostatní


Profesor Brugada, slavný španělský kardiolog zabývající se arytmologií, po kterém je pojmenován tzv. Brugada syndrom - vzácná, geneticky podmíněná odchylka s rizikem náhlého úmrtí na podkladě maligní arytmie, přednášel na letošním Evropském kardiologickém kongresu v Mnichově. Jeho přednáška se zabývala významem genetiky v prevenci tzv. náhlého úmrtí a prezentoval v ní následující vlastní zkušenost ze své kliniky, kde se věnuje těmto vzácným chorobám.

Šťastné a veselé Vánoce!

Článek - 24.12.2008 | OstatníPřejeme příjemné a klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí a zdraví do nového roku, který snad bude stejně bohatý na události ve zdravotnictví jako ten letošní!!!

Bezpečnost a ochrana zdraví v lékařské praxi

Článek - 5.12.2008 | Ostatní


Hlavní zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vycházejí z koncepce zákoníku práce. Jde zejméne o to, aby zaměstnavatel nepřipustil, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Zákazy prací jsou m.j. stanoveny pro ženy a mladistvé zaměstnance, zákazy prací dále rozvíjí vyhláška MZ č. 288/2003.

Slavíme 60 let od založení WHO

Článek - 1.12.2008 | Ostatní


V dnešním světě jsme často absorbováni každodenní realitou, že nám ani nezbývá energie zaznamenat a docenit práci druhých. Jednou z takto nedoceněných organizací v České republice je Světová zdravotnická organizace (WHO).

WHO je nezávislá světová zdravotnická organizace, která usiluje o zkvalitnění lidského života. Letos slaví 60.výročí svého založení.

Posuzování zdravotního stavu podle nového zákona o nemocenském pojištění

Článek - 28.11.2008 | Ostatní


K 1.1.2009 nabude účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění v platném znění. Tento zákon, který nahradí zákon č.54 z roku 1956 Sb., vnáší do posuzování zdravotního stavu pro účely nemocenského pojištění řadu zásadních změn. S tím souvisí i to, že od 1.1.2009 pozbývá platnosti vahláška č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti (DPN) pro účely sociálního zabezpečení, neboť tato problematika byla převzata do nového zákona.

Lékáři bez hranic

Článek - 16.11.2008 | Ostatní


Seriál o možnostech pracovního uplatnění lékařů, ve kterém chceme přiblížit příležitosti, které máme v našem profesním uplatnění (od provozování soukromé praxe až po práci ve státní nemocnici) začínáme představením jedné z nejvýznamnějších charitativních organizací, která v nedávné minulosti otevřela svoji pobočku i u nás.

Světová finanční krize a farmaceutický průmysl: klidný ostrov v rozbouřeném moři?

Článek - 28.10.2008 | Ostatní


Světová média každý den přinášejí zprávy o rychle se rozšiřující nákaze ekonomické krize, která začala krachy bank v USA způsobenými problémy s rizikovými hypotékami, které měly zajistit bydlení ve vlastním domě těm vrstvám obyvatelstva, pro které by byl jinak tento způsob bydlení naprosto nedostupný. Tato krize vedla k poklesu cen akcií na burzách a velmi pravděpodobně, i přes mohutné investice států a mezinárodních organizací ve snaze ochránit finanční stabilitu, povede k ekonomické recesi s poklesem výroby v různých průmyslových oborech. A jak si zatím vede farmaceutický průmysl?