Lékaři jsou jenom lidi - vývoj jednání

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

více než 6 000 z Vás se již aktivně připojilo k naší iniciativě za lepší pracovní podmínky v českých nemocnicích. Mnohokrát Vám za to děkujeme! Nikdy v historii České republiky se nestalo, že by se takový počet lékařů dokázal semknout za určitým společným cílem. Nejedná se přitom o konečný počet, každý den přichází další výpovědi přesčasové práce od lékařů, kteří chtějí být u toho!

Kam jsme se od 4. září, kdy jsme celou akci představili, posunuli? Podařilo se před zraky veřejnosti poukázat na odvrácenou stranu českého zdravotnictví, upozornit na jeho dlouhodobou neudržitelnost a začít vyvíjet tlak na managementy nemocnic a politické představitele.

Obě zodpovědná ministerstva, Ministerstvo zdravotnictví i Ministerstvo práce a sociálních věcí, naopak promrhala 6 týdnů nekonečným kličkováním a přehazováním zodpovědnosti mezi sebou i jinými směry. Víceméně vše důležité se tak odehrálo koncem minulého týdne a to během jednání ve středu 18. října (MPSV ČR), čtvrtek 19. října (MZ ČR) a pátek 20. října (obě ministerstva).

Většinovým obsahem všech jednání byla novela novely zákoníku práce (ano, v ČR se schvalují zákony tak, že se s ostudou musí za několik týdnů měnit), další naše požadavky již méně, otázka navyšování platových tabulek byla smetena ze stolu. 

K jednotlivým bodům tiskové konference po pátečním jednání, na kterou ministři Válek a Jurečka nepřizvali zástupce jednající protistrany, tedy ČLK a odborových organizací, uvádíme:

  1. Úhradová vyhláška na rok 2024 počítá s nárůstem prostředků pro odměňování zdravotnického personálu v nemocnicích v příštím roce o alespoň 6,8 mld. Kč. Nedojde však k navýšení tarifních platů, ředitelé nemocnic je mají uvolnit ve formě odměn či osobního ohodnocení. Není tedy žádným způsobem zajištěno, že se peníze dostanou opravdu do platů a mezd zdravotníků, navíc je to jednorázová částka, která nic neřeší. Ze svých i Vašich zkušeností víme, že v českých nemocnicích jsou odměny přidělovány často spíše podle “poslušnosti” než podle výkonnosti zdravotníků. Nemluvě již o tom, že podobný pokyn na navýšení platů dostaly od ministra Válka začátkem roku ministerstvem řízené organizace, a ani v nich se mu nepovedlo vynutit splnění tohoto pokynu. Základní platy se proto musí navýšit buď prostřednictvím platových tabulek v rámci příslušného nařízení vlády, nebo pomocí samostatného zákona o odměňování.
  2. Novela zákoníku práce, kterou bude zrušeno ustanovení o další dohodnuté práci přesčas ve zdravotnictví a ve které bude vytvořen právní rámec pro legální 24hodinový výkon práce s povinným odpočinkem v následující den. Bude předložena jako poslanecký návrh, očekává se schválení s účinností od 1. ledna 2024. To, že bude sníženo legální množství přesčasů na 416 h/rok, jako to mají všichni občané ČR - nezdravotníci, považujeme za naprostou samozřejmost a nikoliv benefit. Legalizace 24hodinového výkonu práce je velký ústupek směrem k managementům nemocnic, které takové ustanovení žádali. Není jasné, jak bude tento ústupek zdravotníkům kompenzován.
  3. Změna v zařazování lékařů do platových tříd - zrušení 11. platové třídy, tzn. zařazení absolventů do 12. platové třídy, lékaře po kmenové zkoušce do 13. třídy a po složení atestační zkoušky do 14. třídy. Zrušení 11. platové třídy je vysloveně kosmetická změna, ale vzhledem k tomu, že při posledních debatách o přesunu atestovaných do 14. platové třídy nám bylo panem ministrem doporučeno dát výpověď, jestli se nám systém, ve kterém jsou lékaři s kmenem i s atestací ve stejné platové třídě, nelíbí, zde jistý posun evidujeme.
  4. Placené volno na přípravu před kmenovou a atestační zkouškou. Dosud jsme neviděli návrh legislativní normy, která by k tomu vedla, jedná se o pouhý ústní slib.
  5. Zavedení možnosti nepřetržitého pracovního režimu v přímo řízených nemocnicích s urgentními příjmy, čímž dojde ke zkrácení pracovního měsíce o 10 hodin při zachování objemu prostředků na odměňování. Ke zkrácení pracovního měsíce dojde spíše na papíře, protože reálně se bude muset odvést stejná práce. Zachování stejného odměňování není t.č. nijak garantováno.
  6. Zřízení koordinátora pro vzdělávání v přímo řízených nemocnicích, jehož zodpovědností bude hladký průběh vzdělávání lékařů. Další slib bez připraveného legislativního rámce. Již v září bylo přislíbeno vytvoření jakési “kuchařky pro předatestační vzdělávání”, ale tento slib nebyl dosud panem ministrem Válkem ani nikým z jeho náměstků splněn.

Zatím jediným závěrem tedy je, že lékařům bude právně umožněno strávit na pracovišti 24 hodin. Rozdíl oproti současnému stavu je pouze otázka legality takového výkonu práce. Konkrétní paragrafové znění bude předloženo v úterý a bude ve spolupráci s našimi právními poradci připomínkováno.

Jednání probíhají za přítomnosti zástupců SML ČLK, ČLK, LOK-SČL, OSZSP ČR a specialistů na pracovní a zdravotnické právo.

Na mnoha místech čelíme nátlaku, je však zcela zásadní, abychom své výpovědi nestahovali a vydrželi. Nesmírně si vážíme, že jste v tom s námi.

Prosíme, vydržte! Je zjevné, že snahami o “separátní mír” chtějí vedení některých nemocnic oslabit celostátní dosah akce. Prosíme, nepřistupujte na příslib lokálního a zákonitě dočasného zlepšení, zůstaňme jednotní. Jenom pak se nám povede vyjednat lepší podmínky pro celé zdravotnictví.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obraťte e-mailem či prostřednictvím sociálních sítí.

 

Pojďte do toho s námi!

 

Za mladé i starší lékaře

Jan Přáda

Monika Hilšerová

Martin Pavelka

Marie Nováková

Klára Dunajová

Adam Kubica

Hana Pítrová

Jan Pavel Novák

Filip Špliňo

Róbert Mazúr