Návrh úhradové vyhlášky 2024

Vážené kolegyně a kolegové,

 obdrželi jsme návrh tzv. Úhradové vyhlášky pro rok 2024 s tím, že termín pro uplatnění připomínek z naší strany byl ministerstvem stanoven do 26.9.2023.

Návrh počítá dle důvodové zprávy s nárůstem úhrad o 6%, tedy znovu hluboko pod mírou inflace. Některé segmenty jsou zvýhodněny, například stomatologie a praktičtí lékaři mají mít nárůst úhrad o 8%.

Ukázalo se, že ani ty segmenty, ve kterých se zástupci poskytovatelů s VZP shodli na nárůstu o 8%, tento nárůst nedostanou. Naproti tomu například ambulantní gynekologové, jejichž dominantní zástupce Dr. Dvořák souhlasil s nárůstem o pouhých 5%, díky blahovůli ministra zdravotnictví mají dostat také 6%.

Návrh, který vám zasílám v příloze, budeme projednávat v čtvrteční poradě, která se koná od 15:00 v sídle ČLK v Domě lékařů, Drahobejlova 27.

 S kolegiálním pozdravem    Milan Kubek