Stanovisko Rady SAS k návrhu úhradové vyhlášky MZ ze dne 6.10.2023

Návrh MZ důrazně odmítáme !!!! Více...