Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí

Článek - 22.12.2022 | Zdravotní politika

Ministerstvo zdravotnictví ruší povinné periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Více...

UZAVŘENÍ KANCELÁŘÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY V TERMÍNU OD 23.12. DO 1.1.2023

Článek - 13.12.2022 | Ostatní

UZAVŘENÍ KANCELÁŘÍ ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY V TERMÍNU OD 23.12. DO 1.1.2023

 

VAROVÁNÍ: PHISHING jménem ÚOOÚ

Článek - 14.11.2022 | Tipy a rady

VAROVÁNÍ: PHISHING jménem ÚOOÚ. Více...

USNESENÍ A ZÁPIS Z XXXVI. SJEZDU ČLK 2022

Článek - 14.11.2022 | Zdravotní politika

USNESENÍ A ZÁPIS Z XXXVI. SJEZDU ČLK 2022. Více...

XXXVI. SJEZD DELEGÁTŮ ČLK

Článek - 25.10.2022 | Ostatní

XXXVI. sjezd delegátů ČLK se koná ve dnech 12. - 13.11.2022 v hotelu OREA Congress hotel Brno (hotel Voroněž) v Brně.

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE MUSÍ POKRÝT INFLACI

Článek - 18.10.2022 | Zdravotní politika

ÚHRADY ZDRAVOTNÍ PÉČE MUSÍ POKRÝT INFLACI. Více...

 

25. REPREZENTAČNÍ PLES LÉKAŘŮ ČESKÝCH

Článek - 10.1.2023 | Aktuálně

25. REPREZENTAČNÍ PLES LÉKAŘŮ ČESKÝCH. Více...

 

České předsednictví dosáhlo významných úspěchů v oblasti zdravotnictví

Článek - 10.1.2023 | Aktuálně

České předsednictví dosáhlo významných úspěchů v oblasti zdravotnictví. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 10.1.2023)

Článek - 10.1.2023 | Aktuálně

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 10.1.2023). Více...

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pracovní skupinu pro dostupnost léčivých přípravků a finalizuje novelu zákona o léčivech

Článek - 22.12.2022 | Aktuálně

Ministerstvo zdravotnictví zřídilo pracovní skupinu pro dostupnost léčivých přípravků a finalizuje novelu zákona o léčivech. Více...

Ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví bude nadále Irena Maříková

Článek - 22.12.2022 | Aktuálně

Ředitelkou Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví bude nadále Irena Maříková. Více...

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 21.12.2022)

Článek - 22.12.2022 | Aktuálně

Základní pravidla úhradové vyhlášky MZ pro rok 2023 platící pro AS a vzorové texty dodatků od jednotlivých ZP (stav k 21.12.2022). Více...

V Bruselu proběhla Rada EPSCO, která uzavřela české předsednictví

Článek - 13.12.2022 | Aktuálně

V Bruselu proběhla Rada EPSCO, která uzavřela české předsednictví. Více...

Když se nepřipravíme, nedoženeme to," varuje šéf nemocnice před možnou vlnou covidu

Článek - 9.11.2022 | Přehled tisku

Když se nepřipravíme, nedoženeme to, varuje šéf nemocnice před možnou vlnou covidu. Více...

Wiki

Znečíštěné ovzduší a četnost akutních infarktů myokardu

Wiki článek - 2.1.2015 | Wiki

Evropská prospektivní studie ESCAPE z let 2008 až 2012 potvrdila předpokládaný fakt (odhad celosvětově 3.1 miliónu úmrtí podle Global Burden of Disease na kardiovaskulární úmrtí způsobené znečištěným ovzduším), že znečištěné ovzduší prachovými částicemi, sazemi, oxidy dusíku a výfukovými plyny, zvyšuje riziko vzniku prvního akutního koronárního syndromu o 12 % na každých 5 ug/m3 (limit EU je 25 ug/m3).

Překvapivě dobré výsledky pro Coenzym Q10

Wiki článek - 28.5.2013 | Wiki

Na kongresu Evropské kardiologické společnosti Heart failure 2013 byly včera prezentovány výsledky randomizované, placebem kontrolované studie s často zpochybňovaným potravinovým doplňkem CoenzymemQ10 (CoQ10) u pacientů s pokročilým srdečním selháním - NYHA st. III. a IV:

Co pomáhá v odlišení prosté bronchitidy a bronchopneumonie?

Wiki článek - 10.5.2013 | Wiki

Zvláště v primární péči je častým diagnostickým problémem, navíc s odlišným terapeutickým přístupem, diferenciální diagnostika mezi  akutní bronchitidou a bronchopneumonií u pacientů, kteří se prezentují akutním kašlem.

CABG versus PCI u nemocných s chorobou 3 tepen – je již definitivně jasno?

Wiki článek - 29.3.2013 | Wiki

V únorovém čísle Lancetu (FW Mohr a spol.) byla publikovaná pětiletá analýza studie SYNTAX, která hodnotila účinnost chirurgické revaskularizace (CABG) proti intervencí katetrizační (PCI)u pacientů s chorobou tří tepen, respektive postižením kmene levé koronární tepny.

Jaké je riziko probuzení v průběhu celkové anestezie ?

Wiki článek - 15.3.2013 | Wiki

Ve Velké Británii proběhl národní audit s názvem Accidental awareness during general anaesthesia (AWR), kterého se zúčastnily dvě významné společnosti - Royal College of Anaesthetists a Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland.