Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu zavést pro soukromé lékaře povinnost stáží v nemocnicích

Stanovisko Koalice soukromých lékařů k návrhu zavést pro soukromé lékaře povinnost stáží v nemocnicích. Více...