Komunální nemocnice: Lékaři v mocenském boji získávají

Sdružení komunálních zaměstnavatelských svazů si přálo, aby sjednání tarifů s Marburger-Svazem bylo modifikováno dle dohody s „Verdi". Hromadné stávky lékařů tomu zabránily. Vyhlídka, že se široká veřejnost bude k problému lhostejná a protesty lékařů nebudou mít odezvu, měla přispět k dosažení dohody o tarifech mezi Marburger - Svazem (MB) a Sdružením komunálních zaměstnavatelských svazů (VKA) v termínu krátce před začátkem mistrovství světa ve fotbalu v Jižní Africe. Rozhodující však byl tlak zaměstnavatelů klinik na vyjednávací komisi VKA. Mnoho z nich hrozilo, ze strachu ztráty příjmů v důsledku lékařské stávky, že vystoupí ze zaměstnavatelského svazu.

Strategie vedení VKA, která měla tarifní autonomii vydobytou v roce 2001 lékařskými odbory zpochybnit a vnutit obsah „Verdi" - tarifní smlouvy, selhala. VKA se „v únoru s „Verdi" shodla na zvyšování platů ve třech krocích: + 1,2 procenta od ledna 2010, + 0,6 procent od ledna 2011 a ještě + 0,5 procent od srpna 2011. Dohromady vydělají zaměstnanci o 2,3 procent víc než před sjednáním tarifu. Platy lékařů v komunálních nemocnicích v tarifu VKA oproti tomu stoupají již od května 2010, o 2 procenta. K tomu přistupuje ještě jedna jednorázová platba 400 Euro.

Úspěch Marburger - Svazu (MB) však především spočívá v tom, že pro novou smlouvu mezi lékaři a VKA byla sjednána doba do konce srpna 2011 a „Verdi" tarifní smlouva končí teprve na konci února 2012. „ Tím jsme z doprovodného tažení Verdi venku" řekl vedoucí sjednávání z MB Lutz Hammerschlag německému Arzteblattu - strategicky šikovný šachový tah, protože k 30.červnu 2011 končí  rozměr tarifní smlouva s tarifním společenstvím  spolkových zemí pro lékaře na univerzitních klinikách. Společné akce lékařů obou tarifních oblastí jsou tak možná.

Tarifní dohoda z 9. června obsahuje jinak více aspektů, které pro mladé lékaře zhodnocují nemocnici, co by pracovní místo:

  • Čekací lhůta ve stupních 3. a 4. platové skupině 1. (asistenční lékaři) se zkracuje z18cti na 12 měsíců. Vdůsledku toho postoupí mladí lékaři rychleji do vyšší platové skupiny. Pro zkušené lékaře se zavádí dodatečná skupina G sodpovídajícím zlepšením příjmu.
  • Hodinový příjem za pohotovostní službu se zvyšuje: u asistenčních lékařů z22,30 euro na 25 euro a pro vedoucí vrchní lékaře z32 euro na 33,50 euro.
  • Dodatečně obdrží lékaři vpohotovostní službě vnočních hodinách přídavek ve výši 15 procent.
  • Za pohotovostní službu vnočních hodinách obdrží lékaři dodatečnou dovolenou vdélce dvou dnů vkalendářním roce, pokud převýší 288 hodin vdobě 21 hod - 6 hod. Zaměstnavatelé se stavěli vehementně proti tomuto ustanovení.
  • Za celoroční práci obdrží lékaři nejprve na místo dosavadních 1,28 euro/hod. Přídavek ve výši 15%. Ten je vypočten na základě skupiny 3 současně mzdové skupiny. Tím se přídavek pro asistenční lékaře téměř ztrojnásobňuje a pro odborné lékaře zčtyřnásobí.

„ Tarifní výsledek je markantní," komentoval MB - předseda, Rudolf Henke, dohodu: „ Dosáhli jsme finančního a strukturálního zvýhodnění, které činí nemocnici jako pracovní místo znovu atraktivní." Tarif je prý výrazem lékařské nezávislosti a samostatnosti. „Důležité bylo, že se lékařky a lékaři vydali po tisících minulých týdnech do ulic." Vedoucí vyjednávání za MB Hammervchlag upřednostnil lepší platby za pohotovostní služby: „ Se zavedením 15ti procentního časového příplatku za noční hodiny jsme zavedli  strukturální změnu v platbě za pohotovostní službu. MB dosáhl hlavního cíle v základech vyjednávání - „ totiž zřetelně lepší odměňování nočních služeb, víkendů a svátků."

Autor: Dr. Jan Hrubý