Partneři jsou v manželství s lékaři překvapivě spokojeni

Říkává se, že šťastné soužití s lékařem neexistuje. Ale má toto přesvědčení reálné základy? Časopis renomované instituce Mayo Clinic Proceedings v minulém měsíci publikoval studii, která tento stereotyp vyvrací. Podle analýzy je 86.8 % lidí ve vztahu s lékařem spokojeno, přičemž více než polovina (55.4 %) je spokojena výrazně. Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje spokojenost partnerů, je společně strávený čas.

Studie přitom přišla se zajímavým zjištěním, pouze malá část partnerů spolu tráví více než dvě hodiny denně (konkrétně pouhých 28.5%), ostatních více než 70% lékařů se svým partnerem průměrně tráví 60-90 minut. Studie mimo jiné odhalila, jaké stopy práce na lékařích zanechává v soukromém životě. Podle průzkumu několikrát týdně až 34.1 % doktorů přichází domů podráždění, 43.5 % lékařů se vrací natolik unavení, že se vůbec nezapojují do rodinných aktivit a 46 % doma stále přemýšlí o práci. Přibližně 1 z 10 partnerů lékaře v uplynulém roce vážně uvažoval o rozvodu, přesto z průzkumu vyplývá, že kdyby existovala možnost si znovu vybrat partnera, tak skoro 81% z nich by si za partnera opět zvolili lékaře.

Studie byla založena na e-mailovém dotazování partnerů lékařů. Do zkoumání se zapojilo 1644 lékařů tím, že poskytli mailové adresy svých partnerů. Nakonec 891 partnerů poslalo vyplněné dotazníky zpět a právě z tohoto vzorku vzešly konečné údaje. Autoři tak připouštějí možnost, že ti co se ke svému vztahu nevyjádřili, mohou patřit do tábora těch nespokojených, což může celkový výsledek studie zkreslovat.

Na závěr přinášíme demografické údaje o zkoumané skupině. Průměrný věk dotazovaných partnerů byl 51 let, průměrný věk lékařů 55. Asi 57 % z partnerů lékařů pracovalo mimo domov a 87 % párů mělo jedno nebo více dětí. Lékaři pracovali průměrně 55 hodin týdně, jejich partneři 40 (u žen průměrně 30 hod. týdně).

Závěrem lze konstatovat, že spokojenost s partnerem lékařem se zvyšovala s dobou, kterou oba partneři aktivně spolu tráví a nebyla přímo úměrná s počtem hodin, které lékaři tráví ve svých službách.

Autor: Marek Opočenský s využitím www.medscape.com