Co přinesl letošní veletrh Medical Fair/Rehaprotex?

Při své loňské návštěvě jsem si ještě netroufl veletrh hodnotit, ale letos musím bohužel konstatovat, že mě příliš nezaujal. Nutno však podotknout, že toto konstatování je určeno pro návštěvníka, který by od výstavy očekával reprezentativní průřez nabídkou zdravotní techniky a zdravotních prostředků, návštěvníka který se na veletrh vydá po náročném dopoledním programu s nadějí, že se mu investovaný čas bohatě vrátí. Doprovodné akce letošního veletrhu, XXII. kongres České lékařské společnosti J.E. Purkyně „Zobrazovací metody v medicíně", IV. interaktivní kongres hojení ran, VI. výroční konference České společnosti pro sterilizaci, mezinárodní konference o elektronickém zdravotnictví e-Health Days 2010 a hojně navštívený Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie, mně hodnotit nepřísluší. Určitě pomáhají zvýšit návštěvnost veletrhu a odůvodnit tak cenu za výstavní plochu, ale mohly by se stejně tak konat odděleně a zájemci o ně by si k nim svoji cestu našli.

Pozornost tedy zejména vyvolala tradiční účast ministra zdravotnictví, tentokrát L.Hegera, který měl v rámci Dne nemocnic představit aktuální stav příprav reformy zdravotnictví. Vypadá to, že bude zpočátku spočívat ve fůzi Vojenské zdravotní pojišťovny a Zdravotní pojišťovny MV, dále ve zjednodušení správního řízení v cenotvorbě léčiv ( jednodušší zavedení generik ?) a zvýšení regulačních poplatků za hospitalizaci ze 60 na 100 kč. V rozhovoru zveřejněném na oficiálních stránkách BVV ministr prohlásil, že Úhradová vyhláška pro rok 2011 bude ve srovnání s rokem 2009 koncipována s 2-3% „útlumem". Zvláště ambulantní specialisty musí zaujmout snaha ministra Hegera „změnou platebních mechanismů" napravit nepoměr mezi velkým počtem ambulantních specialistů a jejich nedostatkem v nemocnicím. Nelibost přítomných vyvolalo podle Veletržního bulletinu prezentování záměru MZ zastavit investice do nových technologií.

Tradiční ceny Medical Award tak potvrdily dominantní orientaci letošního brněnského veletrhu na rehabilitační techniku a pomůcky. Ceny získaly podoskop od maďarského výrobce Pedikom, lymfodrenážní přístroj Lymfastatin BTL 6000 od firmy BTL, elektrický vozík C1000 DS od firmy Otto Bock a nakonec hydromasážní systém WellsystemTM Medical Hydrojet od německé firmy JK-Products.

Podle organizátorů bylo Brno dříve křižovatkou středoevropského zdravotnictví, vystavovalo zde 324 vystavovatelů z 26 zemí. Co se mi zdálo nepřehlédnutelné, byl nárůst počtu vystavovatelů z Číny, kteří nabízeli své „no name" produkty od rozličných diagnostických přístrojů po kloubní náhrady. Exotická Malajsie zde na jednom z největším veletržních stánků prezentovala celé spektrum výrobků z gumy - rukavice, podložky atd.

Co mě na veletrhu zaujalo?
- čistička vzduchu ve formě nátěru „aktivní nanostěna" - http://www.aktivnistena.cz/
- Swisslog - systémy automatizovaných přeprav materiálu od potrubní pošty po automaticky naváděné vozíky - vČR - zastoupené společností LogTech sro
- přístroj PowerCube - Ergo od firmy Ganshorn Medizin Electronic vnabídce firmy Kardioline http://     www.kardioline.cz/
- běžecké pásy od firmy Woodway zastoupené v ČR firmou Fysiomed CS sro http://www.fysiomed.cz/
ergospirometr CPX Ultima prodávaný firmou BTL - www.btl.cz

Na závěr lze položit otázku: Jak je možné, že se i přes velkou snahu organizatorů nedaří přitáhnout větší zájem vystavovatelů a potažmo i návštěvníků v oblasti, kde se „točí" miliardy? Pouze opakovaně zmiňovanou ekonomickou krizí to nebude.

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.