Jak se nově posuzuje invalidita?


Od začátku letošního roku platí vyhláška č.359/2009 Sb. o posuzování invalidity, která se týká přibližně 500 tisíc příjemců plného a částečného invalidního důchodu. Celkový počet zdravotně postižených osob byl v roce 2007 podle údajů Českého statistického úřadu 1 015 000 osob, což  představuje 9,87% populace. Mezi zdravotně postiženými převažují osoby se základním vzděláním, respektive středním stupněm vzdělání bez maturity ( maturitu má pouze 20% zdravotně postižených oproti 27% invalidních maturantů).

Jaké jsou změny v posuzování invalidity?

  • pojištěnec je invalidní, jestliže mu zdůvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesne pracovní schopnost nejméně o 35 %. Invalidita má tři stupně.
  • na míře poklesu pracovní schopnosti závisí stupeň invalidity. O invaliditu I.stupně se jedná při poklesu pracovní schopnosti o 35 % až 49 %, invalidita druhého stupně znamená pokles nejméně o 50 % a nejvíce o 69 % pracovní schopnosti. Nejtěžší, tj. třetí, stupeň invalidity se týká osob, kterým poklesla pracovní schopnost nejméně o 70 %.
  • od 1.1.2010 se částečný invalidní důchod spoklesem výdělečné činnosti o 50% mění vinvaliditu II.stupně, všechny ostatní případy jsou posuzovány jako invalidita I.stupně
  • původní tzv. plný invalidní důchod je dále invalidita III.stupně a zůstává ve stejné výši
  • při kontrolních prohlídkách posudkovým lékařem, jejichž frekvence a intervaly nejsou definovány, může dojít ke snížení na invaliditu I. a II.stupně spoklesem vyplácené částky ( kpoklesu dojde až od 13.splátky po dni konání prohlídky)
  • zavádí se hodnocení a využití zachované pracovní schopnosti a to u invalidit I. a II.stupně
  • dále se zavádí pojem podstatně menší nároky na tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, na kvalifikaci a o kolik se snížil rozsah a intenzita schopnosti si vydělávat
  • posuzuje se i schopnost rekvalifikace
  • invaliditu III.stupně snárokem na vyplácení invalidního důchodu má občan, který dosáhl 18 let a který má omezení duševních a tělesných schopností, které brání vpřípravě na pracovní uplatnění

Podle odhadů šéfredaktora časopisu ESPRIT Mgr.Gajdůška povedou uvedené změny ke snížení počtu vyplácených invalidních důchodů  a to za situace, kdy se již počet nezaměstnaných zdravotně postižených blíží 200 tisícům.

Více na /http://www.cssz.cz/cz/lekarska-posudkova-sluzba/

Autor: MUDr.Martin Opočenský, Ph.D.