Odměny pro zdravotníky – informace prezidenta ČLK

 

 

Vážené kolegyně a kolegové,

  po měsících odkladů je konečně jasno o vyplácení odměn pro zdravotníky za boj s epidemií nemoci Covid-19.<--break- />Zatímco zaměstnancům v lůžkových zdravotnických zařízeních, a to nejenom zdravotníkům, tak i zaměstnancům záchranných služeb, stát zaplatil za loňskou jarní vlnu epidemie, a pracovníci na covidových jednotkách byli ještě průběžně odměňováni z prostředků nemocnic, pro soukromé lékaře a jejich zaměstnance se jedná o první finanční ocenění za celý rok práce v mimořádných podmínkách.   O nutnosti novelizovat tzv. kompenzační vyhlášku tak, aby poskytovatelé zdravotních služeb obdrželi kompenzace za pokles plánovaných příjmů zapříčiněný epidemií a protiepidemickými opatřeními jsem začal jednat s tehdejším ministrem zdravotnictvím Blatným a s premiérem Babišem již v listopadu. O odměnách, tentokrát pro všechny zdravotníky, za podzimní vlnu epidemie jsem pak poprvé s oběma pány jednal v prosinci. Můj původní požadavek zněl za podzimní vlnu 50 000,- Kč čistého pro každého zdravotníka (pouze pro zdravotníky), bez ohledu na kvalifikaci a místo výkonu povolání. Prosazoval jsem tedy stejné peníze pro lékaře, sestry, laboranty, sanitáře, ale třeba i zubaře, záchranáře či lékárníky, tedy pro každého, kdo riskoval vlastní zdraví a plnil si své povinnosti.   Říká se, že kdo rychle dává, dvakrát dává. Škoda, že se tímto příslovím vláda neřídila. Kvůli průtahům se nakonec spojily odměny za podzimní, zimní i jarní vlnu epidemie v jednu jedinou částku. Díky spolupráci s odborovými organizacemi se však podařilo vyjednat, že půjde o částku vyšší, konkrétně 75 000,- Kč hrubého pro zdravotníka pracujícího v úvazku 1,0.   O náklady na odměny pro zdravotníky se tentokrát dělí státní rozpočet a zdravotní pojišťovny přibližně rovným dílem. Pro zaměstnance nemocnic peníze ze státního rozpočtu   Po únorovém schválení úpravy státního rozpočtu schválila vláda 8.3.2021 vypsání dotačního programu pro nemocnice. Ve stanoveném termínu do poloviny dubna se podle informací ministerstva zdravotnictví přihlásilo více než dvě stě soukromých, městských či krajských zařízení a 44 příspěvkových organizací ministerstva. Mezi ně bude na odměny pro zaměstnance rozděleno ze státního rozpočtu cca 12,5 miliardy korun.   Zdravotníci v lůžkových zařízením by měli dostat 75 000,- Kč hrubého, a navíc by částkou 30 000,- Kč hrubého měli být odměněni ostatní pracovníci, „kteří se pravidelně každý den výkonu práce podílejí na přímé péči o pacienty nebo jejich bezprostřední prostředí.“ Pro zdravotníky v ostatních zařízeních peníze od zdravotních pojišťoven   Zdravotní pojišťovny dají do systému veřejného zdravotního pojištění asi 12,6 miliardy korun navíc na základě nové kompenzační vyhlášky. Podle informací z ministerstva jde největší část na kompenzace druhé vlny epidemie nemoci Covid-19, která začala loni na podzim. Asi miliarda bude kompenzovat ještě první vlnu, peníze dostanou například lázně, dialyzační střediska nebo domácí péče.    Dne 27.4.2021 byla ve Sbírce zákonů publikována novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020, která stanoví podmínky pro výplatu odměny za boj s epidemií Covid-19 pro soukromé lékaře, pro jejich zaměstnance a pro další zdravotníky v zařízeních poskytujících jinou než lůžkovou zdravotní péči.   Novela zároveň zohledňuje další změny, ke kterým muselo dojít v poskytování zdravotních služeb ve druhém pololetí roku 2020 v důsledku epidemie nemoci Covid-19 a protiepidemických opatření. Text novely kompenzační vyhlášky naleznete, stejně jako ostatní zdravotnickou legislativu, na webu ČLK v sekci „Knihovna zdravotnické legislativy“, odkaz:ČLK > / Pro lékaře / Knihovna zdravotnické legislativy (lkcr.cz)   Poskytovatelé zdravotních služeb obdrží na každého zdravotnického pracovníka (nositele výkonů), kterého mají uvedeného v příloze č. 2 smlouvy o poskytování a úhradě hrazené péče s plným úvazkem, částku 100 350 Kč. Z té má být vyplaceno 75 000 Kč zdravotníkovi a zbytek je určen k úhradě povinných odvodů na straně zaměstnavatele. U zdravotnické záchranné služby je částka vyšší, konkrétně 160 560 Kč, kdy odměna pro zdravotníka s plným úvazkem činí 120 000 Kč.   Pro poskytnutí peněz na vyplacení odměn je rozhodující stav zdravotníků uvedených v příloze č. 2 smlouvy se zdravotní pojišťovnou ke dni 31.12.2020.   Kompletní právní rozbor včetně připomínek komory, kterým nebylo vyhověno, naleznete rovněž na webu ČLK, a to v aktualitách:ČLK > / ČLK / Aktuality / Novela kompenzační vyhlášky pro rok 2020 (lkcr.cz)   V případě nejasností můžete kontaktovat právní kancelář České lékařské komory, naši experti se vám budou snažit pomoci v jednáních se zdravotními pojišťovnami, případně se zaměstnavateli. S kolegiálním pozdravem   Milan Kubek