PF 2018 Elektronické recepty - žádnou paniku

Vážené kolegyně a kolegové,
v souvislosti s desítkami vašich dotazů vás žádám, abyste od
1.1.2018 nebojkotovali elektronické recepty. Kdo můžete, používejte
je, tedy v případě, že systém bude fungovat. My ostatní budeme i
nadále používat recepty klasické. Pro lékařskou komoru není
přijatelné, aby pacienti kvůli nezodpovědnému experimentu nedostali
potřebné léky. V současnosti více než osm tisíc lékařů nemá
přístup k tzv. centrálnímu úložišti elektronických receptů.  Z
toho logicky vyplývá, že za vystavování papírových receptů nikomu
nic nehrozí.
Lékaři – nepracující důchodci a lékaři paraklinických oborů
mohou vystavovat klasické recepty trvale na základě vyhlášky č.
415/2017 Sb., kterou prosadila Česká lékařská komora.
Dne 5.12.2017 jsme podali trestní oznámení, jehož cílem je zjistit, v
čích kapsách skončilo více než 300 milionů korun, které stát
doslova vyhodil oknem za nefunkční systém, který následně začal
Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) budovat znovu takříkajíc od
nuly. Zodpovědnost někdo nést musí. Nevýhodné smlouvy přece musel
někdo ze státních úředníků či politiků podepsat.
Ředitel SÚKL PharmDr. Blahuta rezignoval a nový ministr zdravotnictví
Mgr. Vojtěch navrhuje, aby navzdory povinnosti používat elektronické
recepty, nebyli lékaři celý rok 2018 pokutováni, pokud tuto povinnost
nebudou dodržovat. To je jistě dobrá zpráva. Avšak co bude dál?
Ujišťuji vás, že ČLK i nadále prosazuje, aby elektronické recepty,
které v současnosti nesplňují předpoklady, kvůli kterým jsou
zaváděny, zůstaly, tak jako v Německu, nepovinnou variantou,
případně aby se tato povinnost, obdobně jako v Belgii, netýkala
lékařů v důchodovém věku. Samozřejmě jsme připraveni jako nouzovou
variantu podpořit též Senátem ČR schválenou novelu zákona o
léčivech, která povinnost používat elektronické recepty odkládá o
další dva roky.
V každém případě tak jako s EET i pro elektronické recepty platí
heslo: „Žádnou paniku“,  jedeme dál. Tedy i v roce 2018 budeme, tak
jako dosud, v souladu s etickými principy svého povolání podle svých
možností pomáhat našim pacientům a psát recepty tak, jak můžeme,
tedy elektronicky nebo klasickým způsobem.
Kolegyně a kolegové, děkuji vám za práci, kterou vykonáváte ku
prospěchu našich pacientů a přeji vám i vašim blízkým, které máte
rádi, klidné vánoce a do nového roku 2018 vše dobré.
     S kolegiálním pozdravem                           

MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory