Prezident ČLK se dohodl s předsedou vlády na růstu úhrad pro rok 2022

Česká lékařská komora a odbory se dnes dohodly s předsedou vlády Ing. Babišem za přítomnosti ministra zdravotnictví Mgr. Vojtěcha a náměstka ředitele VZP Ing. Šmehlíka na růstu úhrad za zdravotní služby pro všechna zdravotnická zařízení a na růstu platů lékařů, sester i ostatních zdravotníků.

Úhrady všem zdravotnickým zařízením v roce 2022 vzrostou místo o 4% o 7%. Pro zdravotnická zařízení jsme tedy vyjednali další cca 11 mld. korun, které budou spravedlivým způsobem rozděleny všem. 

Tarifní platy lékařů, sester a ostatních zdravotníků se zvýší o 6%. U zdravotníků zařazených do nižších tarifních tříd bude toto navýšení minimálně o 1400,- Kč.

ČLK vyjednala zvýšení úhrad pro všechny poskytovatele zdravotních služeb, tedy i pro ty, jejichž zástupci veřejně vyzývali předsedu vlády, aby České lékařské komoře a odborům nevyhověl.

Další informace budou následovat.

 

MUDr. Milan Kubek, prezident ČLK