Vypovězte prosincové přesčasy!

POTĚŠILA NÁS SDĚLENÍ PANA MINISTRA VÁLKA V OTÁZKÁCH VÁCLAVA MORAVCE? ANO!

ZNAMENÁ TO, ŽE SE NĚCO MĚNÍ? NE!

Lékaři mají se sliby ministrů špatné zkušenosti. Dosud čekáme na splnění těch, které dal Válkův spolustraník ministr zdravotnictví Leoš Heger výměnou za ukončení akce Děkujeme, odcházíme v roce 2011.

Všem doporučujeme ke shlédnutí včerejší Otázky Václava Moravce. Ze slov ministra Vlastimila Válka vyplynula mj.

  • Ochota znovu otevřít zákoník práce, kam neuvěřitelný diletantismus v kombinaci se zanedbáním konzultace změn s těmi, kterých se týkají, vnesl právní znemožnění 24hodinových služeb lékařů a další dohodnutou přesčas ve zdravotnictví, obojí účinné od 1. října 2023!
  • Plánovaná úprava platových tabulek – zrušení 11. platové třídy a převedení atestovaných lékařů do (alespoň) 14. platové třídy – nejedná se o zákon, ale o nařízení vlády, což umožňuje prakticky okamžité splnění. Je to vstřícný krok, naším cílem je však zásadnější změna – naplnění tzv. Hegerova memoranda z roku 2011.
  • Záměr tvrdě postihovat vyhrožování ze strany vedení pracovišť nejen v otázkách postgraduálního vzdělávání. Pan ministr sice nevěří, že se to děje, e-maily v naší schránce však popisují zcela odlišnou realitu.

Jsme na dobré cestě, nesmíme polevit. Právě naopak! Před 12 lety jsme se nechali uchlácholit sliby, které dodnes nebyly splněny. Neopakujme chyby minulosti, postavme se za sebe. Mladí i starší, sekundáři, primáři i přednostové!

Dejte najevo svůj nesouhlas s chaotickým rozhodováním o zdravotnictví! Vypovězte prosincové přesčasy! https://lekarijsoujenomlidi.com/davam-vypoved/

Ke shlédnutí doporučujeme:

 Současně děkujeme za vyjádření podpory i těm lékařů, jichž se přesčasová práce z nejrůznějších důvodů v současnosti netýká.

 Za Sekci mladých lékařů ČLK

MUDr. Jan Přáda

předseda