Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách?


O víkendu vystoupili na půdě vzdělávací konference České lékařské komory zástupci významných politických stran (kromě rovněž pozvaných Věcí veřejných a KSČM). Každý ze zástupců měl příležitost představit hlavní zdravotnické priority svých programů (viz. naše sekce politických stran a příští číslo Tempus Medicorum ) a posléze o nich diskutovat. Tento článek bez nároku na úplnost reflektuje postřehy a postoje, které mě zaujaly.

V úvodní prezentaci prezident ČLK MUDr. Kubek  prohlásil, že hlavními problémy našeho  zdravotnictví jsou nedostatek peněz  a kvalifikovaných pracovníků. Výdaje ve výši 7,12% HDP jsou na konci žebříčku zemí OECD (za námi pouze Korea, Polsko a Mexiko). Výdaje na léky u nás představují 27%  zdravotnického rozpočtu ( V Rakousku19%), v roce 2009 rostly výdaje VZP za léky na recept na jednoho pojištěnce o neuvěřitelných 13%. Klesají počty absolventů lékařských fakult ( v roce 2003 874...v  roce 2009 to bylo 784), zvyšuje se počet vydaných potvrzení o bezúhonnosti (dobrý ukazatel odchodů lékařů do zahraničí).

Dnes přinášíme názory dvou stran, které se nachází v čele průzkumů veřejného mínění:

MUDr. Rath za ČSSD prohlásil, že české zdravotnictví potřebuje: „o něco  více peněz, o něco více pořádku při jejich rozdělování a o něco více spokojených zdravotníků". Z pohledu vývoje posledních 20 let označil zdravotníky za skupinu poražených oproti vítězům, kam zařadil managementy zdravotních pojišťoven,  farmaceutických firem, producentů zdravotnických potřeb, majitelů větších zdravotnických zařízení a outsourcingových firem působicích zvláště v nemocnicích ( prádelny, stravovací provozy atd.). Vysvětlením podle něj je absence jednoduchého cíle, zdravotníci nemají silné lobby a přirozeného politického spojence.

Dále :

 • navrhovaná řešení: ušetřit vrámci systému zdravotního pojištění (systém „zjednodušit" , tj. i snížit počet ZP), omezit výdaje za léky. Navýšit platby za státního pojištěnce a „není tabu" hovořit o navýšení sazeb zdravotního pojištění
 • pro nemocnice je nejvýhodnější neziskový statut, který umožňuje lepší možnost kontroly jejich fungování
 • příjmy lékařů zaměstnanců by měly být následující: plně kvalifikovaný lékař se službami (jejich počet vsouladu se ZP) 3xnásobek průměrné hrubé mzdy vzemi, lékař absolvent na úrovni průměrné hrubé mzdy
 • urgentně bude potřeba opravit a zkrátit postgraduální vzdělávací systém, který označil za ostudu
 • zrušení poplatků by mělo být plně kompenzováno navýšením plateb ze strany zdravotních pojišťoven
 • kritizoval smluvní vztahy soukromých zdravotnických zařízení na dobu určitou jako „špatné" a podpořil zavedení smluv na dobu neurčitou

Za ODS vystoupili MUDr.Šťastný (místopředseda zdravotního výboru PS) a Mgr. Šnajdr (náměstek MZ).

Mgr. Šnajdr prohlásil, že je třeba  čelit dnešním problémům opatřeními, která jsou účinná a nejsou žádnými experimenty.  Jeho volební tezí je „zachovat rovné podmínky pro všechny zdravotnické  subjekty".  Připustil, že je potřeba do zdravotnictví přinést  více zdrojů v situaci, kdy klesají výběry zdravotních pojišťoven (za I.čtvrletí 2010 jsou pod úrovní roku 2009) a naopak přibývá nákladnějších pacientů (každoročně nových 50 tisíc důchodců)  a zavádějí se nové nákladné druhy péče. Je potřeba udělat změnu, protože budou docházet peníze". Dodatečné zdroje z úspor a zavedení připojištění by mohlo přinést cca 10% prostředků. Je však rovněž potřeba změnit výdajové priority státu.

Dále:

nové zdroje finančních prostředků: vyšší efektivita stávajících prostředků  -  očekávaný pokles v výdajů na léky (letos o 5%)  např. rychlejším  vstupem  generických léčiv, koncentrace specializované péče, posílení primární péče s vyšší nákladovou efektivitou.

 • zavedení standardů léčebné péče by mhohlo přinést nové prostředky: jeden druh léčby dostupné všem pacientům, alternativní za jinou úhradu smožností připojištění
 • posílení spoluzodpovědnosti - bonifikace odpovědných pacientů dodržujících prevenci
 • zachování konkurence zdravotních pojišťoven, zachování statutu veřejnopravního pojištění, posílení kontroly
 • zdravotnictví jako státní priorita voblasti výzkumu
 • prostředky navíc ( již výše zmiňovaných 10% ) možno použít pro stabilizaci situace zdravotníků
 • zachování systému poplatků, při jejich zrušení by neměl stát postředky na jejich kompenzaci (loni cca 9 mld)

Další zástupce ODS MUDr. Štastný na úvod diplomaticky prohlásil, že Mgr. Šnajdr reprezentuje období,  kdy bylo velmi obtížné hledat politickou shodu i v rámci samotné středopravé koalice. Dále prohlásil, že reforma zdravotnictví je nutná. Zdůraznil, že ODS  upustila od snahy privatizace zdravotních pojišťoven a fakultních nemocnic . Podle něj je největším problém dneška absence státnického chování  a velkorysosti  těch, kteří se podílejí na přípravě reforem .  „Všechno již bylo vymyšleno , okolo nás v Evropě existují zdravotní  systémy, které fungují. Proč se na nich nedokážeme shodnouz ?"

Tuto shodu je potřeba hledat  v postavení pacienta v celém systému - nastavení jeho míry spoluúčasti a zavedení připojištění. Dále v péči o naše seniory: vytvoření fungujícího systému zdravotně-sociální péče.  Je potřeba odstranit stávající nesoulad mezi zdravotní a sociální péčí, jejich nejasné financování, podporovat domácí péči , zavést  připojištění na  ošetřovatelské potřeby  ve  stáří s možnou daňovou úlevou. Shoda napříč politickým spektrem vyžaduje určení kvality zdravotnického systému.

Krátce se zminil i o elektronickém zdravotnictví, kde zdůraznil dobrovolné principy účasti na elektronickém zdravotnictví.

Pobavení v sále vyvolala jeho odpověď na  otázku moderujícího Dr. Sojky ohledně výšky nástupního platu začínajícího lékaře: „ při realizování všech našich plánů a opatření je reálná částku v roce 2014 okolo 40-50  tisíc.".

Poselstvím pro ostatní strany bylo jeho konstatování, že program ODS  má koaliční potenciál  s průnikovými prvky pro ostatní strany. „Některé základní píliře existují, jsem přesvědčen, že taková politická dohoda  je nezbytná a čas úkaže, jestli jsme toho schopni".

 Představám dalších stran o povolebním vývoji ve zdravotnictví se budeme věnovat v pokračování našeho článku.

Autor: MUDr. Martin Opočenský,  Ph.D.