Prevence karcinomu prostaty a děložního čípku


American Cancer Society
poprvé od roku 2001 uveřejnila nová doporučení ohledně screeningu karcinomu prostaty. Zdůraznila v nich důkladné informování pacientů o významu zvláště „hraničních" hodnot PSA (prostatického specifického antigenu), které významně ovlivňuje další přístup k tomuto onemocnění.

Za hranici normy se považuje hodnota 4 ng/ml. Novinkou je vyčlěnění skupiny pacientů s tzv. intermediálními hodnotami 2,5-4 ng/l, u kterých se předpokládá  25%  riziko vzniku karcinomu a pacienti v této skupině vyžadují individuální zhodnocení rizika zvláště non-PSA rizikových faktorů jako jsou rodinná anamneza, rasa, výsledek předchozích bioptických vyšetření a vyšetření konečníku. Při hodnotách  pod 2,5 ng/l se doporučuje opakovat testování po 2 letech, čímž se snižuje riziko falešně pozitivních výsledků ( pro zajímavost nová vyhláška MZ č. 3/2010 o preventivních prohlídkách u PL se o stanovení PSA vůbec nezmiňuje).

Podle American Urological Association však neexistuje hranice PSA, pod kterou lze muže ubezpečit, že není nemocen tímto onemocněním. Toto stanovisko asociace zaujala po zveřejnění výše uvedených doporučení a doporučila testování PSA počínaje 40. rokem včetně dalších faktorů jako volné PSA, rychlost PSA a jeho densita.

V nových doporučeních je zdůrazněna podoba podstatných informací pro pacienty:

  • stanovování PSA pomáhá diagnostikovat Ca prostaty včasnějším stadiu, než pokud by se tak nedělalo
  • toto stanovování může snížit riziko úmrtí na onemocnění, ale dostupné údaje jsou nejednoznačné
  • u mužů, jejichž onemocnění karcinomem prostaty bylo diagnostikováno screeningem, není zcela jasné, kteří znich budou profitovat zléčby a dokonce ne všichni vyžadují okamžitou léčbu. Někteří znich budou pouze dále sledováni opakovanými krevními testy a biopsiemi prostaty tak, aby bylo možné rozhodnout o nové strategii léčby
  • stanovení PSA a vyšetření per rektum jsou spojeny srizikem falešně pozitivních a falešně negativních výsledků
  • abnormální výsledek PSA vyžaduje ověření biopsií prostaty, která může být bolestivá a může být spojená sinfekcí
  • léčba karcinomu prostaty je spojena srizikem dysfunkce močového ústrojí, sexuální i poškozením funkce střeva

Toto poučení by mělo být dle ACS sděleno každému muži v 50 letech věku s průměrným stupněm rizika. U mužů s vyšším rizikem (Afroameričané, prvostupňový příbuzný s karcinomem prostaty do 65 let věku) v 45 letech, u nejvíce rizikových skupin ( větší počet rodinných příslušníků s tímto onemocněním do 65 let věku) ve 40 letech.

Nová doporučení vydala loni na podzim American College of Obstetricians and Gynecologist (ACOG) a týkala se cytologického screeningu Ca děložního čípku. V něm došlo k následujícím 3 hlavním změnám:

  • cytologické vyšetření se doporučuje začít od 21.roku věku
  • ve věku 21 až 29 let každé 2 roky
  • ve věku 30 až 65 let nebo 70 let (každé 3 roky, pokud předcházely 3 negativní cytologické testy) snásledujícími výjimkami: onemocnění HIV, imunokompromitované pacientky anamnezou intraepiteliální neoplazie II. nebo III. stupně nebo anamnezou intrauterinni expozice diethylstilbestrolu
  • ve věku 65 až 70 let lze ukončit tento screening , pokud je dodržena podmínka 3 za sebou jdoucích negativních cytologických testů, resp. 10 letého intervalu bez abnormálního testu a pokud se nejedná o ženu svícenásobnými sexuálními partnery, resp. která žije sexuálním životem

Základním cílem veškerého screeningu je depistáž časných stádií onkologických onemocnění za cenu co nejmenšího zatížení, vč. psychického, pacientů ( zde např. riziko předčasných porodů u pacientek s anamnezou konizace děložního čípku). Cílem změn v tomto případě není šetření prostředků zdravotního pojištění, ale prospěch pacienta.

Tato doporučení zveřejnil NEJM ve svém prosincovém čísle, od výše zveřejněné vyhlášky MZ se odlišují poměrně výrazně - zde doporučeno: každoroční vyšetření žen od 15.roku bez horního omezení  včetně kolposkopického a cytologického vyšetření (neprovádí se u virgo žen).

Autor: MUDr. Martin Opočenský, PhD