ASA účinná v prevenci recidivy trombembolické nemoci

Studie WARSAFA, jejíž výsledky zveřejnilo poslední číslo NEjM, prokázala účinnost podávání kys. Acetylsalicylové u pacientů s tzv. nevyprokovanou hlubokou žilní trombózou. Podání ASA v této studii následovalo po standartní 6 měsíční léčbě peroralními antikoagulancii.
 Je známo, že v této skupině pacientů se recidiva HŽT objeví během 2 let u 20% pacientů. Podáním 100 ASA se toto riziko sníží o 42% a zároveň se nezvýšil počet závažných, zejména krvácivých, komplikací ve srovnání s placebem. Trombembolická nemoc (TEN) představuje závažné zdravotní riziko, roční incidence je 2-3 pacienty/1000 obyvatel. Přínos dlouhodobého podávání ASA v prevenci TEN by měla potvrdit běžící studie ASPIRE s 822 pacienty s velmi podobným designem jako WARSAFA. Výsledky studie ASPIRE se očekávají v letošním roce 2012.