Nemocnice

LOK žádá, aby vláda do 30. června navrhla řešení přesčasů lékařů

Článek - 29.04.2014 | Nemocnice

Podle odborářů se v českých nemocnicích už téměř čtyři měsíce porušuje nová legislativa, která stanovuje maximální přesčasy. Více...

Výzva k plnění slibů

Článek - 8.04.2014 | Nemocnice

Krizový štáb sdružující

Asociaci českých a moravských nemocnic, Asociaci krajských nemocnic, Svaz pacientů ČR, Národní radu osob se zdravotním postižením ČR, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů

za podpory

Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborového svazu dopravy, Federace strojvůdců ČR, Svazu odborářů služeb a dopravy, Českomoravské konfederace odborových svazů, České lékařské komory, Rady seniorů ČR, České internistické společnosti ČLS JEP, Asociace dialyzačních středisek ČR, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

vyzývá místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše k plnění slibu občanům

10 let od zavedení DRG systému v Německu

Článek - 21.03.2014 | Nemocnice

DRG je klasifikační systém, který byl vytvořen pro účelné financování nemocniční péče a který zařazuje případy hospitalizace na základě tzv. atributů případů do DRG skupin. U našeho západního souseda tento systém funguje již 10 let, čímž se nabízí určitá rekapitulace uplynulého období. Za 8 let vzrostl počet lékařů z 114 000 (2003) na 139 000 (2011). Tento nárůst lze přičítat právě DRG systému, jelikož v tomto systému je klíčový personál, který produkuje výkony. Přitom počet ošetřujícího personálu zpočátku klesal, pro srovnání v roce 2003 320 000, zatímco v roce 2007 jen 298 000, ale v důsledku pracovního vytížení tento počet v roce 2011 opět vzrostl na 310 000.

Se zavedením DRG systému je spojena i vyšší administrativní náročnost.

Rok 2014 – krize nemocniční péče pokračuje

Článek - 9.01.2014 | Nemocnice

Krizový štáb sdružující

Asociaci českých a moravských nemocnic
Asociaci krajských nemocnic
Svaz pacientů ČR
Národní radu osob se zdravotním postižením ČR
Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů
za podpory
Odborového svazu pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Odborového svazu dopravy
Federace strojvůdců ČR
Svazu odborářů služeb a dopravy
Českomoravské konfederace odborových svazů
České lékařské komory
Rady seniorů ČR
České internistické společnosti ČLS JEP
Asociace dialyzačních středisek ČR
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

VAROVÁNÍ LOK-SČL: NEMOCNICE SI NEPORADÍ S KONCEM NADMĚRNÝCH PŘESČASŮ

Článek - 6.12.2013 | Nemocnice

Praha (4. prosince 2013) – Od 1. ledna 2014 končí České republice výjimka ze směrnice Evropské unie o pracovní době, která mimo jiné upravuje maximální počet přesčasových hodin nemocničních lékařů. Nynějších maximálně přípustných 16 hodin přesčasové práce týdně se tímto dnem sníží o polovinu na 8 hodin týdně. Řada nemocnic se tak může dostat do kritické situace, a pokud bude chtít dodržet zákon, nebude schopna zajistit současný 24hodinový provoz. Druhou možností je zákon obejít. Před tím ale LOK-SČL důrazně varuje a tuto variantu zásadně odmítá. Ohroženi by totiž byli především pacienti.

„Ostatní evropské země byly nuceny řešit tuto situaci tak, že nabíraly více lékařů. V českých nemocnicích je to ale jiné. Lékaři chybí a stále odcházejí další, zejména ti mladí, a tak si přesčasy nebude mít kdo rozdělit. Neexistuje proto reálná šance, že by se s tím nemocnice v lednu dokázaly vypořádat,“ říká předseda LOK-SČL Martin Engel a doplňuje: „Bohužel je ve hře opět klasické české řešení a hledá se cesta, jak toto nařízení EU reálně obejít a získat pro české zdravotnictví další výjimku. Na vyřešení této situace přitom měla Česká republika šest let času, kdy pro nás platila přechodná výjimka. Jako lékař bych řekl, že se stále potlačují symptomy, ale neřeší se příčina potíží.“

Méně přesčasů řeší nemocnice půjčováním lékařů

Článek - 3.12.2013 | Nemocnice

Nemocnice vymýšlí kličky, jak vyřešit konec evropské výjimky. Ministr Holcát změnu zákona vyjednat nestihne. V lednu začne ředitel Nemocnice Žatec shánět jedenáct lékařů, kteří by do jeho nemocnice dojížděli z okolních špitálů na služby. Na oplátku může nemocnicím v okolí nabídnout vlastní zaměstnance.

"Nebudeme jim klást překážky k uzavření pracovního poměru v jiné organizaci," říká ředitel Čestmír Novák a zároveň tím ukazuje, jak bude pravděpodobně v praxi probíhat celoevropské nařízení, které lékařům a sestrám od Nového roku dovolí odsloužit o polovinu méně přesčasů než dnes. Za rok totiž končízdravotníkům výjimka a budou moci odsloužit jen 416 hodin navíc stejně jako jiné profese.

30 německých TOP nemocnic dorazí do Prahy, aby se českým lékařům prezentovaly jako atraktivní zaměstnavatel

Článek - 8.11.2013 | Nemocnice

Na 5. Mezinárodním Job veletrhu lékařství a zdraví, který se uskuteční ve dnech 22.-23.11.2013 v Praze, se představí 30 špičkových německých nemocnic působících ve 150 lokalitách v celém Německu. Toto číslo znamená nový rekord co do počtu vystavovatelů. Nemocnice nabídnou 450 pracovních míst napříč celým spektrem lékařských služeb. Návštěvníkům z řad odborné veřejnosti budou k zodpovězení jejich dotazů k dispozici členové vedení nemocnic, personální manažeři, vedoucí lékařky a lékaři stejně jako čeští lékaři, kteří v Německu již pracují. Na akci se mimo jiné představí i nemocnice, které zaměstnávají až 16 českých lékařů a lékařek.    

 Lékaři a lékařky z České republiky, kteří se rozhodnou změnit své zaměstnání a jít pracovat do Německa, mohou očekávat velmi příznivé kariérní možnosti. Případy, kdy čeští lékaři byli během krátké doby povýšeni na pozici vrchního nebo hlavního lékaře, nejsou ojedinělé. Začínající stejně jako zkušení lékaři si mohou vybírat ze široké nabídky kurzů dalšího vzdělávání.

Úhradová vyhláška dále omezuje péči v nemocnicích (tiskové prohlášení AČMN)

Článek - 25.10.2013 | Nemocnice

První z nemocnic AČMN vyzvaly zdravotní pojišťovny, aby garantovaly úhradu zdravotní péče poskytnuté i nad limity úhradové vyhlášky. Jinak bude omezen příjem jejich pojištěnců. Výjimkou budou stavy vyžadující neodkladnou péči. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra toto označila za nemístný nátlak. Byly to zdravotní pojišťovny, které ve snaze ušetřit na poskytování zdravotní péče před rokem podpořily restriktivní charakter úhradové vyhlášky ministra Hegera. Zdravotní pojišťovny také odmítly požadavek nemocnic na novelizaci této úhradové vyhlášky.Asociace nemocnic a Krizový štáb nemocnic, pacientů a odborů od počátku roku upozorňují, že úhradová vyhláška zejména v posledních měsících roku 2013 povede k omezení péče v nemocnicích.

Prohlášení předsednictva LOK-SČL ze dne 12 října 2013

Článek - 15.10.2013 | Nemocnice

Předsednictvo LOK-SČL sleduje s krajním znepokojením situaci kolem řešení nedostatečných úhrad zdravotní péče v nemocnicích pro rok 2013.

 

Současná vláda v demisi ústy svého předsedy Ing. Jiřího Rusnoka i prohlášeními ministra zdravotnictví přislíbila řešit likvidační finanční situaci českých nemocnic, která nastala v důsledku úhradové vyhlášky, vydané ještě exministrem Hegerem. Kombinací snížení úhrad péče a zvýšení DPH došlo k situaci, kdy prakticky všechny nemocnice ČR hospodaří s významnou ztrátou a minimálně jedna třetina je blízko likvidaci. LOK-SČL jakou součást krizového štábu nemocnic upozorňoval, že tato situace nastane nejpozději po prázdninách letošního roku. Oficiálními místy byly tyto názory bagatelizovány. Nicméně současná situace jasně potvrzuje, že naše obavy byly oprávněné a naopak situace je vážnější, než jsme čekali.

Propojené firmy se tváří jako soupeři. A vyhrávají zakázky

Článek - 8.10.2013 | Nemocnice

Zdravotnické tendry: do soutěží se hlásily firmy se stejnými vlastníky.
Šlo o zakázanou tajnou dohodu, kdo vyhraje? Řešit to bude ÚOHS. Loni na podzim hledala nemocnice v Ústí nad Labem firmu, od které si koupí přístroje pro kardiocentrum. Přihlásily se dvě: Hospimed a Medisap. S nabídkami, které se lišily ani ne o 24 tisíc.

A teď to hlavní: soupeři o zakázku za 9,2 milionu byli dost zvláštními konkurenty. Jsou úzce vlastnicky propojené - vítězný Medisap patří právě Hospimedu.

Jana Marečková, studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, si při psaní diplomky o soutěžích ve zdravotnictví dala práci a analyzovala přes tři tisíce zakázek.