Ambulance

Délka návštěvy jako indikátor kvality práce praktického lékaře

Článek - 22.02.2010 | Ambulance


Naše doba si žádá zvyšování efektivity a to nejlépe za co nejmenší cenu ošetření. Léčba  postavená na důkazech však prokazatelně zvyšuje časové nároky na lékaře. Ve všeobecném lékařství se navíc zřejmě nejvíce projevuje prodlužování střední délky života a značná polymorbidita pacientů. Tlak na efektivitu by tedy mohl vést ke snaze ve stejné době vyšetřit větší množství pacientů a v důsledku toho zkracovat délku návštěvy. Již dřívější práce potvrdily očekávané a to, že spokojenost pacientů se zvyšuje s délkou návštěvy. Naopak nespokojený pacient má horší adherenci k léčbě.

Soukromý sektor v Maďarsku – privátní kliniky v Budapešti

Článek - 6.01.2010 | Ambulance

Maďarsko se odlišovalo od naší země některými společenskými a ekonomickými rysy již v dobách socialismu. Osobní iniciativa a podnikání nebyly tak výrazně potlačeny jako u nás. A to platí i pro jejich systém poskytování  zdravotní péče. I díky tomu vznikly některé privátní zdravotnické instituce, které v naší „rovnostářské" zemi vidíme zřídka i dnes.

Reforma úhrad ambulantní péče v Německu: Navýšení o 8 procent !

Článek - 4.08.2009 | Ambulance


Berlín - „ Navýšení plateb dopadlo lépe než jsme očekávali. Přesto však zbývá mnoho problémů k řešení." Těmito slovy komentoval předseda představenstva Spolkového svazu smluvních lékařů, Andreas Köhler, prvé plošné výsledky reformy plateb lékařů.

Podle nich stoupla v prvním čtvrtletí celková úhrada ve srovnání s loňským čtvrtletím o 7,8%.
Úhrnem za celý rok obdrží lékaři a kliničtí psychologové na platbách odhadem 31,6 mld Euro. Zhruba 65 % všech lékařů z reformy profituje, to ale znamená, že přibližně třetina praxí obdržela v 1.čtvrtletí menší úhradu než v předchozím roce.

Jak hodnotit kvalitu poskytované péče v ambulancích?

Článek - 26.07.2009 | Ambulance


Letošní průběh dohodovacího řízení se zdravotními pojišťovnami o úhradě za zdravotní péči v roce 2010 má kromě standardních diskuzí o způsobu úhrad lékařské péče a hodnotě bodu i relativně nové téma, tj. kvalitu poskytované péče. Toto téma samozřejmě není nové, ale nový je důraz zdravotních pojišťoven na jeho zařazení do konečné dohody.Co si můžeme pod kritérii kvality v ambulancích specialistů představit?

Ochrana dat pacientů

Článek - 19.07.2009 | Ambulance


Podle odborníků na bezpečnost IT technologií jsou po finančních institucích, které zatím nejvíce lákají ke zneužívání dat, středem zájmu i citlivá data o zdravotním stavu pacientů, která se nacházejí ve zdravotních informačních systémech. Dalším cílem je pochopitelně i zjistit veškeré ekonomické informace (počet pacientů, příjmy od pojišťoven, atd.), což jsou informace užitečné v konkurenčním boji.

Právní rizika webové prezentace lékařské praxe

Článek - 12.07.2009 | Ambulance


Mnoho provozovatelů webových stránek se denně „spálí" díky neúplným nebo nespolehlivým údajům uváděným na svých internetových stránkách. Při tvorbě webových stránek by se nic nemělo nechávat náhodě.

V Německu je tato problematika přesně určena právními předpisy. Lékařské praxe využívají pro své zviditelnění internetu stále častěji. Při vytváření webové stránky se především musí dbát na právní zvláštnosti s ohledem na riziko spojené s ručením. Tato forma prezentace slouží lékařům zpravidla k tomu, aby veřejnosti představila vlastní činnost v sektoru medicíny. Při tom má vzrůst povědomost lékařské praxe.

Poplatky končí. Dětští lékaři ale dostanou od VZP odškodné 150 milionů

Článek - 30.03.2009 | Ambulance


Správní rada největší zdravotní pojišťovny doporučila řediteli VZP, aby našel 150 milionů pro pediatry.
Dětští lékaři i specialisté, kteří léčí děti, se nakonec dočkají části peněz, o které přijdou kvůli zrušeným poplatkům. Správní rada VZP v pondělí nařídila šéfovi největší české zdravotní pojišťovny Pavlu Horákovi, aby zaplatil doktorům část poplatků, které od začátku dubna zrušili poslanci. Celkově chce VZP na proplácení poplatků dát 150 milionů.

Představujeme: Diagnostické centrum Mediscan

Článek - 25.03.2009 | Ambulance


Na našem zdravotnickém portále bychom rádi postupně představili různá zdravotnická zařízení, která mohou být kvalitou své práce inspirací pro nás ostatní.

Začínáme s Diagnostickým centrem Mediscan, které se nachází v Praze na Chodově. Toto zařízení poskytuje vysoce specializovanou diagnostickou péči, je velmi nadstandartně vybavené jak vyšetřovací technologií tak i personálně. Od roku l996 má ve svém registru více než 200 000 pacientů.

Model plnohodnotného zdravotnického centra byl insipirován zkušeností ze zahraničí, ambulantně se zde řeší a diagnostikují onemocnění za pomoci přístrojové techniky, která je jinak běžná pouze ve velkých nemocnicích.

Nový trend: Klesající počet samostatných praxí v USA

Článek - 18.02.2009 | Ambulance


V průběhu posledních 25 let klesá v USA počet lékařů vlastnících privátní praxi přibližně dvouprocentním tempem ročně. Lékaři se postupně přesouvají do pozic lékařů-zaměstnanců. Počet lékařů primární péče v samostatné praxi klesl z 54.3% na 51.8% celkového počtu, vývoj u privátních specialistů byl ještě zřetelnější z 58.1% na 47.3%, obojí porovnání let 1997 a 2005. Počet „malých" praxí klesl mezi lety 1996 a 2004 o cca 15%.