Ambulance

Věstník MZ č. 16/2015 - Novela interního auditu kvality

Článek - 9.11.2015 | Ambulance

Věstník MZ č. 16/2015 - Novela interního auditu kvality. Více...

Výzva ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven,

Článek - 27.10.2015 | Ambulance

Výzva ambulantním specialistům nepodepisovat úhradové dodatky od zdravotních pojišťoven. Více...

Výsledky jednání prezidenta ČLK o úhradové vyhlášce

Článek - 1.10.2015 | Ambulance

Výsledky jednání prezidenta ČLK o úhradové vyhlášce. Více...

Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k závěrům jednání o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 1.10.2015 | Ambulance

Nesouhlasné stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k závěrům jednání o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 30.09.2015 | Ambulance

Tiskové briefingy ministra zdravotnictví k jednáním o návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016

Článek - 22.09.2015 | Ambulance

Stanovisko Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2016. Více...

Zvýšení ceny práce lékaře

Článek - 17.09.2015 | Ambulance

Zvýšení ceny práce lékaře. Více...

Zápis z jednání Rady SAS 10.9.2015

Článek - 14.09.2015 | Ambulance

Zápis z jednání Rady SAS 10.9.2015. Více...

Ministr Němeček: Rozhodl jsem navýšit cenu práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů

Článek - 11.09.2015 | Ambulance

Ministr Němeček: Rozhodl jsem navýšit cenu práce lékařů v seznamu zdravotních výkonů. Více...

Tiskový briefing po jednání ministra zdravotnictví se zástupci Koalice soukromých lékařů

Článek - 19.08.2015 | Ambulance

Tiskový briefing po jednání ministra zdravotnictví se zástupci Koalice soukromých lékařů. Více...