Nemocnice

Komunální nemocnice: Lékaři v mocenském boji získávají

Článek - 24.06.2010 | Nemocnice

Sdružení komunálních zaměstnavatelských svazů si přálo, aby sjednání tarifů s Marburger-Svazem bylo modifikováno dle dohody s „Verdi". Hromadné stávky lékařů tomu zabránily. Vyhlídka, že se široká veřejnost bude k problému lhostejná a protesty lékařů nebudou mít odezvu, měla přispět k dosažení dohody o tarifech mezi Marburger - Svazem (MB) a Sdružením komunálních zaměstnavatelských svazů (VKA) v termínu krátce před začátkem mistrovství světa ve fotbalu v Jižní Africe. Rozhodující však byl tlak zaměstnavatelů klinik na vyjednávací komisi VKA. Mnoho z nich hrozilo, ze strachu ztráty příjmů v důsledku lékařské stávky, že vystoupí ze zaměstnavatelského svazu.

Přesčasová práce zvyšuje riziko infarktu myokardu a úmrtí na ICHS

Článek - 22.06.2010 | Nemocnice


Odborným příspěvkem do diskuze o přesčasové práci, její škodlivosti a s tím souvisejím ohodnocením  jsou výsledky Whitehall II Prospective Cohort Study, nedávno uveřejněné v on-line verzi European Heart Journal.

Přes 6014 Britů, státních zaměstnanců, ve věku 31-61 let bylo sledováno po dobu 11 let. Z tohoto počtu udávalo 21%  hodinu  přesčasové práce denně, 2 hodiny 15% a cca 10% až 3-4 hodiny přesčasové práce denně. Jednotlivé skupiny byly hodnoceny z hlediska sociodemografických faktorů a známých KV rizikových faktorů.

2500 lékařů chce dát výpověď. Kvůli platu

Článek - 15.06.2010 | Nemocnice


Hromadnou výpovědí na konci roku kvůli platu hrozí již 2500 nemocničních lékařů, v nemocnicích jich pracuje dohromady 16 tisíc. Lékařské odbory odstartovaly před měsícem kampaň, v níž varují, že lékaři houfně odejdou do ciziny, pokud se jejich platové podmínky v Česku nezlepší. Česká lékařská komora včera vyzvala lékaře, aby se připojili. Ministerstvo i zdravotní pojišťovny však akci zpochybňují.

Mortalita na vybrané diagnózy jako ukazatel kvality nemocniční péče

Článek - 29.04.2010 | Nemocnice


V minulém týdnu prezentovaly dva významné německé zdravotnické portály (http://www.aerzteblatt.de/ a www.aerztezeitung.de ) první výsledky práce IQM (Initiative Qualitatsmedizin - Iniciativa kvalitní medicíny). Tato iniciativa existuje od roku 2008 a jejím členem je 92 německých klinik včetně světoznámých, jako je největší univerzitní klinika v Evropě berlínská Charité nebo kliniky lékařské fakulty v Hannoveru.

Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách?

Článek - 24.04.2010 | Nemocnice


O víkendu vystoupili na půdě vzdělávací konference České lékařské komory zástupci významných politických stran (kromě rovněž pozvaných Věcí veřejných a KSČM). Každý ze zástupců měl příležitost představit hlavní zdravotnické priority svých programů (viz. naše sekce politických stran a příští číslo Tempus Medicorum ) a posléze o nich diskutovat. Tento článek bez nároku na úplnost reflektuje postřehy a postoje, které mě zaujaly.

Automatické defibrilátory na veřejná místa patří

Článek - 23.03.2010 | Nemocnice


Studie japonských autorů publikovaná v březnovén New England Journal of Medicine potvrdila prospěšnost umístění automatických defibrilátorů na veřejných místech. Náhlá smrt v důsledku srdeční příhody je závažným problémem a časný zásah defibrilátorem je často jedinou cestou k přežití. Již v minulosti naznačily některé studie prospěšnost rozmístění automatických defibrilátorů (AED) na veřejných místech, ale velká studie potvrzující tento názor zatím chyběla.

Prevence karcinomu prostaty a děložního čípku

Článek - 16.03.2010 | Nemocnice


American Cancer Society
poprvé od roku 2001 uveřejnila nová doporučení ohledně screeningu karcinomu prostaty. Zdůraznila v nich důkladné informování pacientů o významu zvláště „hraničních" hodnot PSA (prostatického specifického antigenu), které významně ovlivňuje další přístup k tomuto onemocnění.

Nová doporučení pro mamografii v USA

Článek - 1.03.2010 | Nemocnice


Každoročně je u nás diagnostikováno více než  5 500 nových případů karcinomu prsu, přibližně 2000 žen ročně s touto diagnózou v ČR umírá a mezi příčinami úmrtí žen ve věkové skupině 20-54 let  je toto onemocnění na prvním místě. Celosvětově se ročně diagnostikuje milión nových onemocnění  a přes 500 000 žen na toto onemocnění zemře.