Ostatní

Jak dál s medicínskými inovacemi?

Článek - 17.10.2010 | Ostatní

Podle názoru mnoha internistů na účinnost léčby lze často zaslechnout konstatování, že jedním z mála léků, u kterého lze poměrně přesně stanovit jeho účinnost, jsou diuretika. Právě diuretika jsou spolu s antibiotiky uváděny jako příklad klíčových biomedicínských inovací, které se zlepšením kvality péče zároveň vedly k úspoře prostředků. Většinou jsou tyto inovace spojeny se zlepšením kvality péče a to bez ohledu na její cenu.

V posledních 30 letech byl podle NEJM (Fuchs VR, 2010) v USA každoroční průměrný nárůst nákladů na zdravotní péči o 2,8% vyšší než růst ostatní ekonomiky. Od roku 1900 se střední délka života ve vyspělých zemích prodloužila o 30 let.

Ischemická choroba srdeční v roce 2010

Článek - 13.10.2010 | Ostatní

Mezi jednotlivými národy a dokonce i mezi regiony jednotlivých zemí existují značné rozdíly v mortalitě na ICHS. Tyto rozdíly lze vysvětlit demografickými změnami, změněným životním stylem a postupnou urbanizací. V současné době klesá mortalita na toto onemocnění ve valné většině průmyslově vyspělých zemí, zatímco naopak stoupá v rozvojovém světě a v zemích jako je Rusko, Ukrajina a v zemích Centrální Asie. Každoročně na světě zemře 3,8 miliónů mužů a 3,4 miliónů žen s touto diagnózou. Paradoxně snižující se mortalita této diagnózy vede k větší prevalenci onemocnění v pozdějším věku.

Září 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 3.10.2010 | Ostatní

Téměř polovina Američanů (48%) užívala podle údajů Centers for Disease Control and Prevention (CDC) v letech 2007-2008 alespoň jeden lék každý den, 11% jich užívá dokonce více než 5. U dětí do 12 let užívá alespoň jeden lék každé 5.dítě. V této věkové skupině jsou nejčastěji předepisovány antiastmatika, stimulanty CNS u adolescentů (12-19 let), antidepresiva u dospělých mezi 20-59 lety, u pacientů nad 60 let antihypertenziva a hypolipidemika. V roce 2008 vydaly v USA za léky 234,1 mld dolarů, 2x více než v roce 1999. Nebezpečí polypragmazie je nejvíce vyjádřeno ve skupině pacient ů nad 60 let, kde až 40% pacientů bere více než 5 preparátů.

Chcete pracovat pro zdravotnickou humanitární organizaci EMERGENCY?

Článek - 27.09.2010 | Ostatní

V posledních dnech se stalo díky výzvě „Děkujeme, odcházíme" velmi aktuální téma odchodů českých lékařů do zahraničí. V dnešním článku přinášíme tip konkrétního zaměstnání pro ty, kteří mají zájem pomáhat v zemích, které jsou vděčné za každou pomocnou ruku.

Italská humanitární zdravotnická organizace EMERGENCY (http://www.emergency.it/) v čele s charismatickým Cecilia Strada byla založena v roce 1994 a od té doby ošetřila milióny pacientů v 15 zemích světa.

Srpen 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 13.09.2010 | Ostatní

V časopise Lancet byl uveřejněn článek o rozšíření výskytu bakterií s metallo-beta-laktamasou 1 (NDM-1) z Indie do nemocnic ve Velké Británii. Tento kmen je rezistentní na antibiotika ze zatím velmi účinné skupiny karbapenemů (např. meropenem). Podle vyjádření editorialisty Johanna Pitouta z Univerzity v Calgary se jedná o poměrně vážnou hrozbu, protože tato skupina antibiotik byla zatím velmi účinná u širokého spektra vážných infekcí. Bakterie s NDM-1 genem již byly rovněž detekovány v USA, Kanadě, Švědsku, Holandsku a Austráli.

Významný pokles kardiovaskulární mortality ve vyspělém světě

Článek - 1.09.2010 | Ostatní


Tato potěšitelná zpráva zazněla včera z úst prof.Anniky Rosenberg z University v Göteborgu v závěrečném dni sjezdu evropských kardiologů ve Stockholmu. Ve Finsku došlo při porovnání let 1972 až 2005  k poklesu o 76% (!!). Méně potěšitelným faktem je setrvale neuspokojivý stav v některých zemích východní Evropy, a například v Řecku došlo ve stejném období k nárůstu KV mortality o 11%.

Co všechno by měl obsahovat ideální software pro vedení lékařské dokumentace?

Článek - 25.08.2010 | Ostatní

Po nástupu nového ministra zdravotnictví MUDr.L.Hegera několikrát zaznělo, že prioritou následujícího období bude elektronizace zdravotnictví. Tento pojem se stal rovněž v USA jednou z hlavních propagovaných novinek dlouho diskutované Obamovy reformy. A v USA už také došlo k přijetí legislativy (tzv. The Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act - HITECH), která poměrně přesně definuje proces implementace elektronicky vedené zdravotní dokumentace (electronic health record - EHR) a hlavně podmínky podpory financování celého procesu. Deklarovaným cílem této elektronizace zdravotnictví je zlepšení kvality poskytované zdravotní péče.

Vývoj mortality na karcinom prsu a její srovnání ve 30 evropských zemí

Článek - 18.08.2010 | Ostatní


Studie uveřejněná v minulých dnech v British Medical Journal srovnávala vývoj mortality na karcinom prsu u žen v letech 1989 a 2006. Kromě celkového trendu porovnávala i vývoj mortality v různých věkových skupinách: u žen pod 50 let, v rozmezí mezi 50-69 lety a nad 70 let. Autory hlavně zajímalo, jakým způsobem se do úspěšnosti léčby měřené mortalitou promítl  pokrok medicíny v 90.letech minulého století. V této době byly zavedeny plošné screeningové mammografické programy, byla zavedena efektivní hormonální a chemoterapeutická léčba karcinomu prsu, výrazně pokročila radioterapie a chirurgie tohoto onemocnění.

Červenec 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 9.08.2010 | Ostatní


Studie berlínské European School of Management and Technology varuje před výraznou a zároveň  plošnou redukcí cen léků, ke které v posledních měsících dochází v několika zemích. Hrozí totiž, že by se mohl zastavit vývoj nových léků. Současné systémy stanovení úhrad, zejména tzv. Internal reference pricing, jsou používané v mnoha zemích Evropské unie a vedou k poklesu hodnoty portfolia léků jednotlivých farmaceutických firem až o 10-20%. Stávající modely úhrad upřednostňují léky „průlomového" charakteru před léky, které přinášejí vylepšení vlastností již dříve úspěšně používaných preparátů. Studie spíše doporučuje podporovat léky typu „nejlepší ve své třídě" před těmi tzv" průlomovými".