Ostatní

Opětovné setkání kardiologů v Brně

Článek - 18.05.2010 | Ostatní


Kdo nemůže pochopit, proč česká kardiologie zaujímá přední místo v Evropě, měl by navštívit výroční sjezd českých kardiologů. Jaká odborná společnost je schopna připravit svůj program v sedmi paralelně běžících sekcích, které svojí kvalitou překvapují i ty, kteří mají možnost navštívit evropské  kardiologické kongresy. Toto tvrzení dokazuje i přítomnost předních evropských kardiologů, jako je Dr. Vahanian z Paříže, který přednesl přednášku o nechirurgické korekci mitrální insuficience. Vysvětlením této situace je však nepochybně ekononomícká atraktivita v  kardiologii používaných technologií, které přitahují zájem velkých firem. I proto jejich expozice hravě předčí výstavy typu Pragomedica.

Jak se mění medicína v době internetu...

Článek - 2.05.2010 | Ostatní


Mohutný technologický pokrok testik ovlivnil naši každodenní lékařskou praxi. Jedním z nejvýznamnějších vynálezů poslední doby je internet, který velmi rychle mění vztah pacienta a lékaře. Ovládání supermoderních miniaturních ultrazvuků  bude vždy vázáno na vzdělání lékaře, ale v přístupu k nepřebernému množství  informací  dostupných na internetu jsou si pacienti s námi rovni. Dříve čerpali své znalosti z publikací typu Rodinný lékař nebo získávali informace z přímých zkušeností své rodiny či známých.

Co přinesl internet pacientům?

Zlepšení kvality vody – úkol číslo jedna pro rozvojový svět

Článek - 30.03.2010 | Ostatní


Nekvalitní pitné zdroje a špatná sanitární situace spolu s nízkou hygienou jsou příčinou 4 miliard průjmovitých onemocnění ročně na světě, ty vedou k 2,2 miliónům úmrtí. Oběťmi těchto průjmů jsou převážně děti do 5 let, z nich 1,5 miliónu ročně zemře. Průjmy zapříčiní více úmrtí než AIDS, malárie a spalničky dohromady. Znečištěná pitná voda se podílí významně na případech hepatitid a tyfu.

Dobré zdraví prodlužuje sexuální život a naopak

Článek - 28.03.2010 | Ostatní


Vztahu zdraví, sexu a různým aspektům sexuálního života, zejména jeho délky, se věnoval článek nedávno opublikovaný v on-line verzi British Medical Journal. Přinesl množství zajímavých údajů, tak jak je přinesla studie vycházející  ze dvou amerických sociologických projektů: MIDUS (the National survey of midlife development in the United States - věková skupina 25 - 74 let) a NSHAP (the National social life, health and ageing project  - 57 - 85  let ). Každého z projektů se zúčastnilo 3000 respondentů (více na www.icpsr.umich.edu/NACDA/).