Ostatní

Naděje na úplnou eradikaci dětské mozkové obrny

Článek - 29.10.2010 | Ostatní

V těchto dnech byly v časopise Lancet publikovány výsledky studie, která prokázala velmi vysokou účinnost nové bivalentní vakcíny proti viru poliomyelitidy ( dětská mozková obrna), která dokáže až o 90% snížit počet případů tohoto onemocnění.

Dlouhodobá snaha WHO o eradikaci onemocnění vedla postupně ke snížení počtu zemí s endemickým výskytem tohoto onemocnění ze 125 v roce 1988 na 4 v roce 2009. Jsou to Indie, Pakistán, Afghánistán a Nigérie. Počet případů klesl z 350 tisíc v roce 1988 na 1606 v roce minulém.

Novinka: Botulotoxin k léčbě chronické migrény

Článek - 20.10.2010 | Ostatní

V minulých dnech byla v USA publikována studie PREEMPT-1, která překvapila svými výsledky. Jednoznačně totiž potvrdila léčebný vliv, zatím spíše v kosmetických indikacích používaného preparátu, BOTOX® od firmy Allergan a to v oblasti léčby chronické migrény. Touto nemocí stoná 2,4% populace, je charakterizována bolestmi hlavy trvajícími déle než 4 hodiny ve frekvenci větší než 15 dnů v měsíci. Chronická migréna postihuje až 3,2 milióny Američanů a představuje jednu z nejvíce invalidizujících onemocnění, které zasahuje 3x více žen než mužů. V důsledku migrény se často vyvine depresivní a úzkostný syndrom.

Jak dál s medicínskými inovacemi?

Článek - 18.10.2010 | Ostatní

Podle názoru mnoha internistů na účinnost léčby lze často zaslechnout konstatování, že jedním z mála léků, u kterého lze poměrně přesně stanovit jeho účinnost, jsou diuretika. Právě diuretika jsou spolu s antibiotiky uváděny jako příklad klíčových biomedicínských inovací, které se zlepšením kvality péče zároveň vedly k úspoře prostředků. Většinou jsou tyto inovace spojeny se zlepšením kvality péče a to bez ohledu na její cenu.

V posledních 30 letech byl podle NEJM (Fuchs VR, 2010) v USA každoroční průměrný nárůst nákladů na zdravotní péči o 2,8% vyšší než růst ostatní ekonomiky. Od roku 1900 se střední délka života ve vyspělých zemích prodloužila o 30 let.

Ischemická choroba srdeční v roce 2010

Článek - 13.10.2010 | Ostatní

Mezi jednotlivými národy a dokonce i mezi regiony jednotlivých zemí existují značné rozdíly v mortalitě na ICHS. Tyto rozdíly lze vysvětlit demografickými změnami, změněným životním stylem a postupnou urbanizací. V současné době klesá mortalita na toto onemocnění ve valné většině průmyslově vyspělých zemí, zatímco naopak stoupá v rozvojovém světě a v zemích jako je Rusko, Ukrajina a v zemích Centrální Asie. Každoročně na světě zemře 3,8 miliónů mužů a 3,4 miliónů žen s touto diagnózou. Paradoxně snižující se mortalita této diagnózy vede k větší prevalenci onemocnění v pozdějším věku.

Září 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 3.10.2010 | Ostatní

Téměř polovina Američanů (48%) užívala podle údajů Centers for Disease Control and Prevention (CDC) v letech 2007-2008 alespoň jeden lék každý den, 11% jich užívá dokonce více než 5. U dětí do 12 let užívá alespoň jeden lék každé 5.dítě. V této věkové skupině jsou nejčastěji předepisovány antiastmatika, stimulanty CNS u adolescentů (12-19 let), antidepresiva u dospělých mezi 20-59 lety, u pacientů nad 60 let antihypertenziva a hypolipidemika. V roce 2008 vydaly v USA za léky 234,1 mld dolarů, 2x více než v roce 1999. Nebezpečí polypragmazie je nejvíce vyjádřeno ve skupině pacient ů nad 60 let, kde až 40% pacientů bere více než 5 preparátů.

Chcete pracovat pro zdravotnickou humanitární organizaci EMERGENCY?

Článek - 27.09.2010 | Ostatní

V posledních dnech se stalo díky výzvě „Děkujeme, odcházíme" velmi aktuální téma odchodů českých lékařů do zahraničí. V dnešním článku přinášíme tip konkrétního zaměstnání pro ty, kteří mají zájem pomáhat v zemích, které jsou vděčné za každou pomocnou ruku.

Italská humanitární zdravotnická organizace EMERGENCY (http://www.emergency.it/) v čele s charismatickým Cecilia Strada byla založena v roce 1994 a od té doby ošetřila milióny pacientů v 15 zemích světa.

Srpen 2010: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 13.09.2010 | Ostatní

V časopise Lancet byl uveřejněn článek o rozšíření výskytu bakterií s metallo-beta-laktamasou 1 (NDM-1) z Indie do nemocnic ve Velké Británii. Tento kmen je rezistentní na antibiotika ze zatím velmi účinné skupiny karbapenemů (např. meropenem). Podle vyjádření editorialisty Johanna Pitouta z Univerzity v Calgary se jedná o poměrně vážnou hrozbu, protože tato skupina antibiotik byla zatím velmi účinná u širokého spektra vážných infekcí. Bakterie s NDM-1 genem již byly rovněž detekovány v USA, Kanadě, Švědsku, Holandsku a Austráli.

Významný pokles kardiovaskulární mortality ve vyspělém světě

Článek - 2.09.2010 | Ostatní


Tato potěšitelná zpráva zazněla včera z úst prof.Anniky Rosenberg z University v Göteborgu v závěrečném dni sjezdu evropských kardiologů ve Stockholmu. Ve Finsku došlo při porovnání let 1972 až 2005  k poklesu o 76% (!!). Méně potěšitelným faktem je setrvale neuspokojivý stav v některých zemích východní Evropy, a například v Řecku došlo ve stejném období k nárůstu KV mortality o 11%.

Co všechno by měl obsahovat ideální software pro vedení lékařské dokumentace?

Článek - 25.08.2010 | Ostatní

Po nástupu nového ministra zdravotnictví MUDr.L.Hegera několikrát zaznělo, že prioritou následujícího období bude elektronizace zdravotnictví. Tento pojem se stal rovněž v USA jednou z hlavních propagovaných novinek dlouho diskutované Obamovy reformy. A v USA už také došlo k přijetí legislativy (tzv. The Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act - HITECH), která poměrně přesně definuje proces implementace elektronicky vedené zdravotní dokumentace (electronic health record - EHR) a hlavně podmínky podpory financování celého procesu. Deklarovaným cílem této elektronizace zdravotnictví je zlepšení kvality poskytované zdravotní péče.