Ostatní

Jaká nebezpečí na nás číhají v potravinách?

Článek - 2.08.2011 | Ostatní

Reinhardt Burger z Institutu Roberta Kocha minulý týden oznámil konec epidemie způsobené bakterií EHEC O104:H4, která převážně v severním Německu připravila o život 50 osob. Stalo se tak poté, co  se začátkem července vyskytl poslední případ tohoto onemocnění s třítýdenní inkubační dobou. Celkový počet případů vystoupil až na 4321 pacientů, z toho u 852 byl diagnostikován hemolyticky-uremický syndrom (HUS). Za nejpravděpodobnější zdroj této bakterie byly po několika peripetiích Evropským úřadem pro bezpečnost potravin označeny klíčky pískavice, původem z Egypta.

Tento mediálně dokonale pokrytý případ jenom potvrdil, že v potravinách se stále skrývají hrozby, které například podle časopisu Health Affairs způsobí  každoročně v USA úmrtí až 3000 pacientů. Přes  47 miliónů pacientů se každoročně nakazí  bakteriální či virovou infekcí přenesenou potravinami, z nich 120 tisíc pacientů je hospitalizováno.

Červen 2011: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 27.07.2011 | Ostatní

Unicef (United Nations Children´s Fund) se rozhodl zveřejňovat ceny, za které nakupuje vakcíny. Unicef je největším nákupčím dětských vakcín, za které vydal loni  757 miliónů dolarů. 2,5 miliardami dávek bylo očkováno až 58% celosvětové dětské populace v 99 zemích světa, kde má Unicef očkovací programy. Cílem je kromě zvýšení transparentnosti samozřejmě i tlak na pokles cen. Z toho nemají podle listu New York Timese radost výrobci, kteří nevítají zvěřejnění cen s nadšením. Nakonec však se zveřejněním cen souhlasili všichni s výjimkou Novartisu, který cenu označil za součást obchodní strategie.

Středomořská dieta? Někde již hudba minulosti…

Článek - 13.07.2011 | Ostatní

62% dospělých Španělů má problémy s nadváhou, 28% Španělů kouří. Tato čísla potvrzují, že se ve Španělsku poměrně výrazně projevují neduhy dnešní společnosti. Španělé postupně opouštějí tradiční středomořskou dietu a v jejich stravě se objevuje čím dál více nezdravých návyků. V souvislosti s tím bylo zjištěné zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění. To jsou hlavní závěry studie Ernica, která jako první provedla zevrubný výzkum na vzorku čítajícím přibližně 12 000 španělských občanů starších 18 let.

Náhlá úmrtí na sportovištích – nová doporučení na jejich vybavení

Článek - 29.06.2011 | Ostatní

Při každém desátém utkání  na velkém fotbalovém stadióně s návštěvou alespoň 60 tisíc diváků dojde k náhlému úmrtí z kardiálních příčin. Oběťmi jsou ve valné většině diváci a to nejčastěji  muži  středního věku, nositelé četných rizikových faktorů aterosklerózy, kteří jsou vystaveni napětí probíhajících zápasů a kteří jsou navíc často pod vlivem alkoholu.

Nespavost, jak ji diagnostikovat a léčit?

Článek - 16.06.2011 | Ostatní

Podle přehledného článklu publikovaného v British Medical Journal až 1/3 populace trpí nespavostí, tedy opakovannou poruchou schopnosti usnout nebo zhoršením kvality a trvání spánku při uspokojivých podmínkách pro spánek. Tyto obtíže by měly trvat více než měsíc a měly by vést k alespoň částečnému narušení aktivit v bdělém stavu. Průměrná potřeba spánku je 7 až 10 hodin a s věkem zřejmě potřeba spánku klesá (podle studie Cooke a spol (2011), klesá od středního věku cca o  27 minut na dekádu života).

Nejdříve je nutné odlišit a eventuálně léčit primární insomnii od sekundární. Sekundární insomnii doprovází následující stavy: deprese, úzkostné stavy, somatický stav provázený např. bolestí nebo dušností, syndrom spánkové apnoe

Květen 2011: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 13.06.2011 | Ostatní

British Medical Journal rozvířil stojaté vody svým nedávným konstatováním, že evropský regulátor EMEA (European Medicines Agency) dává přednost ochraně zisků farmaceutických firem před zdravím pacientů tím, že se vyhýbá zveřejněním dat z nepublikovaných  klinických studií. Autory článku jsou Dr.Anders Jorgensen a Prof. Petr Gotzsche z norského Cochranova centra. Jako příklad uvádějí tříletý boj za zvěřejnění nepublikovaných údajů ze studií o antiobezitologických prepararátech rimonabant (Sanofi-Aventis) a orlistat (Roche). K získání požadovaných informací  museli využít cestu přes evropského ombudsmana.

Viagra (sildenafil) a další preparáty podobného typu, včetně Cialisu (tadalafil , tj. inhibitory fosfodiesterázy typ 5, by mohly způsobovat zhoršování sluchu, jak uvedl časopis The Laryngoscope Journal.

Jak si mají doma pacienti správně měřit krevní tlak?

Článek - 6.06.2011 | Ostatní

Evropská společnost pro hypertenzi  vydala v minulém roce doporučení, ve kterém je domácí měření krevního tlaku (TK) pacientem uznáno za přínosné a kde je popsán správný postup při jeho provádění.  Zvláště internisté a praktičtí lékaři dobře znají různé bizarní podoby záznamů, které nám naši pacienti předkládají. Přitom ale mnozí z nás váhají, jak správně odpovědět na dotaz ohledně četnosti a techniky tohoto měření.

PragueIntervention V

Článek - 2.06.2011 | Ostatní

Minulý týden proběhlo v nádherných prostorách Břevnovského kláštera sympozium pořádané kardiologickým oddělením FN Motol  pod dohledem prof. Josefa Veselky. Úroveň přednášek byla na české poměry vysoká  a návštěvník  sympozia musel mít při odchodu pocit velmi užitečně stráveného času.  Vyrovnaná byla kvalita prakticky všech přednášek, posluchač nepochyboval o tom, že jejich autoři řeší prezentované problémy se svými pacienty každodenně, což bych viděl jako největší rozdíl oproti kardiologickému sjezdu v Brně, kde mívám pocit, že jsem svědkem zcela akademicky pojaté problematiky.

Co nového ve sledování kvality poskytované zdravotní péče?

Článek - 30.05.2011 | Ostatní

Pokud se zákonodárce rozhodne dát zdravotním pojišťovnám do rukou silný nástroj v podobě možnosti vypovědět smlouvu zdravotnímu zařízení bez udání důvodu, začnou si poskytovatelé klást otázku, podle jakých kritérií si budou zdravotní pojišťovny vybírat? Ti optimističtější doufají, že budou rozhodovat kritéria kvality poskytované péče. Možnostmi jejího kvalitativního hodnocení se zabývalo dubnové tématické číslo časopisu Health Affairs.

Duben 2011: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 23.05.2011 | Ostatní

V minulém měsíci Pfizer a GlaxoSmithKline uveřejnily v USA výroční zprávy, jejichž součástí byl podrobný seznam finančních obnosů vyplacených  jednotlivým lékařům v roce 2010. Pfizer deklaroval „interakci“ s 200 tisíci lékaři v USA, kterým dohromady zaplatil 177 miliónů dolarů. Spolupráce byla navázána s cca 1000 vědeckými a akademickými  centry. Pro tuto americkou farmaceutickou společnost přednášelo přes 4600 přednášejících s průměrným příjmem na osobu 7400 dolarů, zatímco  dalších 1400 si vydělalo v průměru 6200 dolarů za poradenskou činnost. Zpráva uvádí i částku 18 miliónů dolarů vydaných za pohoštění lékařů, nejčastěji formou donesené stravy do ordinací.