Ostatní

Commotio Cordis

Článek - 19.05.2011 | Ostatní

Jedna z nejčastějších příčin náhlé smrti, tzv. komoce srdce, svojí často šokující podobou relativně nevinného úderu do hrudníku (nejčastěji tupým úderem) následovaným bezvědomím a zástavou oběhu na podkladě fibrilace komor, už dlouho přitahuje velkou mediální pozornost. Poprvé byl tento syndrom popsán v 19.století, ale zmínky o něm jsou staršího data a to v souvislosti s dávným činským bojovým uměním Dim Mak.

HOTLINES z Kardiologického kongresu v Brně

Článek - 4.05.2011 | Ostatní

Pracovní skupina Kardiovaskulární farmakoterapie uspořádala na dnes končícím kardiologickém kongresu v Brně v sále Rotunda sekci věnovanou významným studiím, jejichž výsledky byly publikovány v posledním roce.

Březen 2011: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 2.05.2011 | Ostatní

Podle článku uveřejněného v Lancet Oncology  by se měly  u cca 10% žen s největším rizikem vzniku karcinomu prsu  podávat preventivně léky typu tamoxifen s cílem zabránit vzniku tohoto onemocnění. FDA posvětilo preventivní indikaci na základě klnických studií, které prokázaly 43% snížení rizika ER pozitivního invazivního karcinomu (ER – estrogenové receptory). Vzhledem k možným  rizikům při podávání tamoxifenu (trombocytopathie a nádory uteru) je jeho podávání indikováno u žen s větším než 4% rizikem vzniku tohoto onemocnění v následujících 10 letech. Raloxifen (preparát Evista) je rovněž schválen v této preventivní indikaci, i když studie zatím prokázaly účinnost menší, snižují riziko o 23%.

Studenti medicíny: Vláda rozhoduje o internetové univerzitě

Článek - 29.04.2011 | Ostatní

Studenti medicíny mohou v budoucnu studovat první čtyři semestry dálkově. Spolková vláda chce přijmout doporučení vědecké rady, ta v jednom posudku navrhla, aby se předklinická výuka nacházela na internetu. Anatomie bude v budoucnu vyučována na iPadu.

„Financování vysokoškolského studia, rostoucí nabídka vzdělávání na internetu a konečně upadající zájem o klasické přednášky vyžadují změnu „myšlení“, tvrdí vědecká rada. Její členové vedli v průběhu minulých měsíců rozhovory s univerzitními docenty a vedoucími institutů teoretické medicíny.

Pracovat jako lékař v Německu: Kde a za kolik?

Článek - 26.04.2011 | Ostatní

V minulých dnech představila na semináři s názvem Career Perspectives in Germany svoji činnost významná poradenská společnost Helmsauer- Curamed. Tato společnost poskytuje své služby v oblasti zdravotnictví od roku 1964 a od té doby je poskytla více než 18 tisícům klientů z řad soukromých lékařů, nemocnic, lékáren i profesních sdružení. Zabývá se poradenstvím v oblasti financování a zprostředkování nákupu a prodeje praxí, zprostředkovává komunikaci mezi poskytovali zdravotní péče a jeho plátci, tj. zdravotními pojišťovnami. Jako svou 13.regionální pobočku, první mimo uzemí Německa, otevřela v letošním roce společnost pobočku i v Praze.

Roční výročí největší ropné havárie a její zdravotní důsledky

Článek - 19.04.2011 | Ostatní

Dnes je tomu rok, 20.dubna 2010, kdy došlo v Mexickém zálivu k jedné z největších přírodních katastrof, kdy se díky poruše vadného pojistného ventilu do moře postupně dostalo až 800 miliónů litrů ropy. Ekonomická škoda představuje částku až 40 mld dolarů (673,8 mld Kč), což odpovídá více než polovině našeho státního rozpočtu pro rok 2011. Méně se však mluví o tom, jaké jsou možné zdravotní důsledky této havárie pro více než 55 tisíc (!) dělníků, kteří se na odstraňování  havárie podíleli a další milióny obyvatel v postižené oblasti.

Možné zdravotní důsledky je vhodné posuzovat ze čtyř úhlů pohledu:  toxikologické důsledky pro lidské zdraví, zajištění bezpečnosti zasahujících dělníků, dopady havárie na duševní zdraví a ovlivnění lidského zdraví v důsledku změny místních ekosystémů.

Syn ředitele koupil byt za 16,5 milionu

Článek - 15.04.2011 | Ostatní

Lékař z IKEM si pořídil drahý byt schovaný v neprůhledné firmě. Manažeři kliniky jsou milionáři. Jsou to úspory a restituce, vysvětlují. Nejasnosti kolem mnohamilionových majetků manažerů pražské nemocnice IKEM mají pokračování. Syn ředitele kliniky Jana Malého si podle zjištění HN koupil loni byt za 16,5 milionů na jedné z nejlepších adres v Praze.

Řadový lékař v IKEM - Malý junior - zaplatil celou částku ze svého . Bez úvěru nebo hypotéky.

O hospodaření kliniky i majetky jejích šéfů se už několik týdnů zajímá protikorupční policie. Například právě proto, že ředitel Malý a jeho zástupce Netuka si za nakoupili několik nemovitostí - každý zhruba za 10 milionů.

Současné klinické trendy a arteriální hypertenze

Článek - 13.04.2011 | Ostatní

Na Novoměstské radnici v centru Prahy se konal IX. ročník tradičního sympozia pořádaného především Centrem  pro hypertenzi Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Tato akce je zaměřena na každodenní praxi a o některé poznatky z přednášek, které mě zaujaly, se s Vámi chci podělit.

-          Vztah obezity a hypertenze: i když je stále tento vztah slovy přednášejícího prof. Svačiny „temnou otázkou“, jako velmi významný se jeví vliv leptinu na zvýšený tonus sympatiku. Nejspolehlivěji působícím terapeutickým postupem se jeví bariatrická chirurgie, která kromě redukce hmotnosti i významně ovlivňuje další složky metabolického syndromu. Její efekt na mortalitu potvrdila mimo jiné SOS study, za zmínku však stojí nárůst suicidiálních úmrtí, který byl oproti kontrolní skupině u operovaných o cca 200 %(!).

Jak ovlivnit Jet Lag syndrom?

Článek - 4.04.2011 | Ostatní

V dnešním globalizovaném světě je překonávání velkých vzdáleností a mnoha časových pásem pro ty, kteří se nebojí letadel skoro samozřejmostí. Uvádí se, že každoročně až 30 miliónů Američanů překročí vzdálenost 5-ti a více časových pásem. Někteří se však velmi potýkají se syndromem, který se nazývá jet lag. Je to v podstatě spánková porucha vzniklá překračováním časových pásem rychleji než je schopnost organizmu reagovat příslušnou změnou nastavení svého biorytmu. Centrum, tzv. cirkadiálního rytmu sídlí v suprachiasmatické oblasti hypotalamu, je synchronizováno na cyklus den-noc. Znovunastavení nebo-li resetování endogenních signálů udržujících bdělý stav a naopak nástup a kvalita spánku je otázkou několika dnů.

Je přípustné pacientovi zamlčet některé informace?

Článek - 31.03.2011 | Ostatní

New England Journal of Medicine se tomuto důležitému tématu věnoval v minulém roce v článku Witholding Information from Patients – When Less is More (Ronald M. Epstein a spol.). Zde přinášíme několik klíčových myšlenek obsažených v článku.

Autoři úvodem zdůrazňují význam pravdivého a co nejúplnějšího sdělení zjištěných skutečností lékařem pacientovi nezbytné pro to, aby mohl se svojí nemocí aktivně bojovat. Toto je podstatou široce uznávaného etického principu autonomie. Zároveň je však potřeba další ze 4 základních principů a to princip beneficience, tj. kladného vztahu k pacientovi se snahou mu maximálně pomoci a hlavně princip non-maleficence, kdy je potřeba se vyhnout nejčastějším prohřeškům lékařů vůči pacientům.