Ostatní

Lékařům by se hodil gen DEC 2

Článek - 20.08.2009 | Ostatní


V časopise Science ( 2009: 325: 866-877) popisují američtí výzkumníci poprvé genetickou variaci, která zkracuje dobu spánku. Většina lidí, kteří tvrdí, že vystačí se 6 hodinami spánku denně, nejsou žádnými přirozenými „krátkospáči". Nepotřebují budík, aby se vzbudili a většinou užívají kávu nebo jiné stimulanty, aby zůstali vzhůru. Nicméně jsou nuceni konstatovat, že po několika dnech tělo zpětně vyžaduje zapůjčený čas.

Chronický nedostatek spánku ohrožuje zdraví, a to nejenom protože zvyšuje riziko nehody v zaměstnání, ve volném čase a dopravním provozu. Studie ukázaly, že stres z bdění, přináší kardiovaskulární riziko a konec konců zkracuje život.

Rasové a etnické rozdíly v čerpání zdravotní péče

Článek - 18.08.2009 | Ostatní


Před přibližně 25 lety byl v jedné americké nemocnici zaznamenán významný rozdíl mezi jednotlivými etnickými skupinami v počtu indikací aortokoronárního by-passu. Ač byl tento závěr posléze zpochybňován, během doby postupně přibývala data, která potvrzovala znevýhodňování černošské a hispánské populace při čerpání zdravotní péče v USA.

Odpovídají tato pozorování skutečnosti a jaké jsou hlavní příčiny?
Za prvé, existuje zřetelně vyšší zastoupení rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění u výše uvedených etnik - mezi černochy je více hypertenze, diabetu a obezity. Metabolický syndrom je podstatně častější mezi černochy a Hispánci než u bělošské populace.

Česko se chystá na případ pandemie

Článek - 6.08.2009 | Ostatní


Prognóza: Nemocných v ČR začne přibývat po stovkách měsíčně. Vakcína by stát mohla přijít až na jednu miliardu korun.
Virus H1N1, známý jako nositel tzv. prasečí chřipky, o sobě v Česku dává vědět s čím dál větší razancí. Zatímco ještě na konci května úřady na českém území evidovaly jediného nakaženého, v půlce července jich bylo jednadvacet a na konci minulého měsíce počet pacientů stoupl na sto čtyři. Jen za posledních pět dnů se toto číslo navýšilo o devatenáct. Ministerstvo zdravotnictví včera potvrdilo, že Česko má ke včerejšímu dni sto třicet pět pozitivních případů této nemoci.

Vedení lékařské praxe

Článek - 23.07.2009 | Ostatní


Příručka je určena nejen lékařům vedoucím soukromou praxi, ale i manažerům větších zdravotnických zařízení a dalším subjektům působícím ve zdravotnictví. Naleznete zde praktické informace týkající se provozu zdravotnického zařízení, ale i legislativní novinky či kontakty na instituce působící ve zdravotnictví.


Co je obsahem?
1/Aktuální imformace
2/ Vzdělávání
3/ Právo ve zdravotnictví
5/ Vztahy s pojišťovnou
6/ Požadavky na provozovatele zdravotnického zařízení
7/ Daně a účetnictví
8/ Praktické kontakty

Červen 2009: Novinky z farmaceutického průmyslu II.

Článek - 8.07.2009 | Ostatní


Na konferenci Asociace evropských generických výrobců v Barceloně její představitelé prohlásili, že větší zavedení generických přípravků na trh by vedlo k dalším významným úsporám zdravotnických výdajů. V tomto směru má náskok Severní část Evropy, kde byla strategie používání generik přijata již dříve. Na konferenci dále zaznělo, že patent neznamená automaticky inovativní přístup. Lékarníci by měli být motivování k prodeji generik, a to i přes jejich nižší cenu a tedy i marži, stejně tak lékaři by cestou objemové regulace měli být nuceni preferovat generika.

Červen 2009: Novinky z farmaceutického průmyslu I.

Článek - 6.07.2009 | Ostatní


Švédští ekonomové v nedávno publikované studii porovnávající spotřebu onkologických preparátů v pěti sledovaných zemích prokázali, že nejvíce se na pacienta vydá za tento druh léčby ve Francii a nejméně ve Velké Británii. Data IMS z období 1998 až 2008 dále ukázala, že úroveň spotřeby tohoto druhu léků v Německu, Španělsku a Itálii byla přibližně stejná. Ze studie dále vyplývá významně nižší používání zejména novějších a tedy dražších preparátů ve Velké Británii. I když podle autorů nelze tyto údaje zevšeobecňovat na celou onkologickou léčbu, sami však dále uvádějí, že např. počet operací plic ve srovnání se Švédskem z identické indikace karcinomu plic je ve Velké Británii poloviční.

Co je to Twitter?

Článek - 30.06.2009 | Ostatní


Možná jste si tuto otázku již položili, když jste zaslechli informace o tom, že povolební nepokoje v Iránu jsou s tímto slovem často spojovány (účastníci demonstrací používali tuto službu k vzájemnému předávání informací). A nyní vysvětlení, proč se tomuto fenoménu věnujeme i my na našem odborném serveru.

Týdeník Time před 14 dny na své titulní stránce přinesl obrázek iPhonu s
načtenou stránkou (využívání Twitteru totiž napomáhá i rozšiřování mobilního internetového připojení) a název jeho hlavního článku vypovídá sám o sobě: Jak Twitter změní způsob života, který žijeme?

Aktuální téma: Cestovní medicína

Článek - 21.06.2009 | Ostatní


Relativně levné dopravní prostředky, dostupnost informačních zdrojů, svoboda pohybu a zlepšující se ekonomická situce obyvatelstva vede k tomu, že dnes není problém navštívit většinu zemí světa. Některé z cest však přináší zřetelná zdravotní rizika, neboť např. hygienické podmínky jsou ve většině exotických destinací zcela odlišné a lékařská veřejnost je s touto problematikou stále častěji konfrontována. Okruhy problémů z hlediska zdravotní péče lze rozdělit na 3 části:

eHealth: Naděje nebo nebezpečí?

Článek - 16.02.2009 | Ostatní


Evropské dokumentační středisko v roce 2006 zdokumentovalo, že v České republice mělo k dispozici internet 75% lékařů, z nichž ho ke své práci využívalo 68% (v roce 2002 byl internet dostupný pro 58% lékařů, z nichž pro práci ho využívalo 42%). V dubnu 2008 provedla Evropská komise celoevropský průzkum, podle kterého 87% evropských praktických lékařů používá počítač, z toho má 48% širokopásmové připojení. Tento výzkum potvrdil značné rozdíly ve využívání informačních technologií mezi lékaři, nejvíce je používají v Dánsku 91%, nejméně v Rumunsku okolo 5%.