Ostatní

Červenec 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 29.08.2012 | Ostatní

GlaxoSmithKline byla v USA odsouzena k zaplacení 3 mld. dolarů v důsledku protizákonné propagace antidepresiv Wellbutrin (bupropion), Paxil (paroxetine) a pro selhání spočívající v pozdním hlášení nežádoucích účinků antidiabetika Avandie (rosiglitazone). Farmaceutická firma je terčem kritiky organizací na ochranu spotřebitelů jako je např. Public Citizen, kteří udávají, že i v tomto případě profit z prodejů převýší na první pohled „obrovskou“ pokutu, a je tak potřeba penalizaci doplnit o trestní zodpovědnost vedoucích pracovníků firmy. Podle této organizace GlaxoSmithKline v letech 1991 až 2010 zaplatila na pokutách a mimosoudních vyrovnáních federálním a státním orgánům v USA přes 4.5 mld. dolarů, což jevíce než jiné firmy.

Evropský parlament nepřijal ACTA (Anti-Counterfeinting Trade Agreement) dohodu, jejíž cílem bylo bránit vzniku padělků a ochránit duševní vlastnictví. Tuto dohodu předtím schválila Evropská komise.

The Creative Destruction of Medicine – Dr. Eric Topol

Článek - 21.08.2012 | Ostatní

Liberální rakouský ekonom Josef Alois Shumpeter zavedl pojem „tvořivého ničení“ (creative destruction), kterým charakterizoval kapitalismus. Staré způsoby a pořádky jsou vlastním systémem zničeny a nahrazeny novými. Podle autora knihy Erica Topola, předního amerického kardiologa a zároveň pionýra v užívání mobilních technologií v medicíně, je tvořivé ničení proces, kterým musí projít dnešní medicína. Jenom tak se může vyrovnat s dynamickým vývojem v oblasti digitálních technologií, zaváděním nových způsobů komunikace a sociální interakcí (Facebook) a posledními prudkými změnami v oblasti genetiky (analýza lidského genomu) a biologie.

Způsob praktikování současné medicíny, která byla vždy značně konzervativní v zavádění nových technologií, se vlivem posledních objevů musí změnit.

Epidemický nárůst zobrazovacích metod v USA

Článek - 13.08.2012 | Ostatní

V červnovém čísle JAMA R. Smith-Bindmanová  spolu s kolegy publikovala studii, ve které prokázala významný nárůst používání zobrazovacích metod typu CT, NMR, USG a PET pomocí srovnání let 1996 a 2010 v 6 systémech tzv. integrované péče (HMO). V těchto systémech, ale také například i v Medicare, neplatí jednoznačný ekonomický impuls k jejich používání, protože úhrada není prováděna systém „fee for service“. Mezi dalšími možnými příčinami uvedeného nárůstu počtu zobrazovacích metod je uváděn pokrok v technologiích vedoucí k rozšíření jejich klinického využití, poptávka po těchto metodách ze strany lékařů, ale i pacientů, kdy se jedná o tzv. defenzivní způsob praktikování medicín.  

Počet CT vyšetření se v uvedeném období ztrojnásobil (z 52 na 149/1000 dospělých za rok), NMR zčtyřnásobil (ze 17 na 65/1000 za rok), USG zdvojnásobil (ze 134 na 230/1000 za rok), PET (z 0.24 na 3/1000 za rok). V absolutních číslech se počet CT vyšetření v USA zvýšil z 3 miliónů ročně v roce 1980 na 80 miliónů v roce 2010. Každý desátý Američan tedy jednou za rok podstoupí CT vyšetření.

Červen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 24.07.2012 | Ostatní

Evropská agentura pro kontrolu léčiv (EMEA) zprovoznila novou webovou stránku www.adrreports.eu, kde lze nález informace o nahlášených nežádoucích lécích. Týká se to cca 650 léků a aktivních látek, které prošly procesem centrální registrace v EU. Stránka využívá informací z databáze EudraVigilance, kam zasílají zjištěné nežádoucí účinky léčiv registrační agentury jednotlivých členských států nebo vlastníci markentingových práv na jednotlivé léky. Prezentovaná data jsou členěna do skupin podle věku, pohlaví a charakteru příslušného nežádoucího účinku s možným výsledným poškozením.

V současné chvíli je v různých stadiích vývoje v USA téměř 1000 léčivých substancí (981) k léčbě onkologických onemocnění, jak bylo zveřejněno na výročním zasedání American Society of Clinical Oncology v Chicagu. Např. pro léčbu karcinomu plic se v současnosti nachází 121 léků v různé fázi klinického zkoušení nebo již čekajících na schválení FDA, k léčbě lymfomů 117 a k léčbě karcinomu prsu 111 látek.

Holého krédo: tvrdá práce, paličatost a špičkový výzkum

Článek - 18.07.2012 | Ostatní

Když dnes chtějí čeští vědci ze svých objevů udělat lék, zahraniční farmaceutické firmy jim často ani neodpovědí na e-mail. Na americký trh jim proto nedávno zkoušel pomoci i sám ministr zdravotnictví Leoš Heger, když s nimi na konci března společně obcházel stánky na česko-amerických technologických dnech v Chicagu. Profesor Antonín Holý však byl jiný případ. 

Jeho léky už šest let pomáhají nakaženým virem HIV po celém světě a kalifornskáfarmaceutická firma Gilead Sciences za licenci profesora Holého ochotně platí desítky milionů dolarů ročně. A svůj věhlas potvrdil znovu včera. Paradoxně zrovna den poté, co slavný český chemik zemřel, americké úřady schválily užívání léku Truvada pro prevenci nákazy HIV.

Zdravotní a ekonomické efekty boje proti kouření

Článek - 3.07.2012 | Ostatní

Kouření má na svědomí 1/6 úmrtí na tvz. hromadná neinfekční onemocnění (non-communicable disease-NCD), mezi které jsou hlavně počítány: kardiovaskulární a onkologická onemocnění, chronická plicní onemocnění a diabetes. Celosvětově, především v nízko a středně příjmových zemích, mají NCD na svědomí 60% ze všech úmrtí.

Národní programy, zavedené v posledních letech např. v USA , Itálii, Skotsku, Kanadě, Irsku, Francii, Anglii a Argentině, prokázaly pokles akutních příjmů pro infarkt myokardu během jednoho roku o 17%, po 3 letech až o 30% poté, co protikuřácké zákony vstoupily v platnost. Je známé, že riziko infarktu myokardu se po zanechání kouření snižuje okamžitě, dále prudce klesá v prvním roce a po 5 letech je srovnatelné riziku nikdy nekouřícího pacienta. V Kalifornii, po zavedení přísného protikuřáckého programu, se snížil počet úmrtí na srdeční onemocnění o 13% oproti predikci jejich počtu před zavedením programu.

Květen 2012: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 26.06.2012 | Ostatní

Firma GlaxoSmithKline a univerzita Yale se dohodly na dalším společném vývoj zcela nově definované skupiny léčiv pomocí PROTAC technologie – tzv. chimerické molekuly ovlivňující proteolýzu (proteolysis targeting chimeric molecules). Tato technologie pomáhá odstraňovat kauzální proteiny, respektive jejich části působící onkologická a zánětlivá onemocnění. GSK výsledky základního výzkumu použije k výrobě jednotlivých léků a Yale bude mít z každého léku svá procenta. 

Výsledky jedné z největších studií v léčbě srdečního selhání WARCEF (Warfarin and Aspirin for Reduced Cardiac Ejection Fraction) byly nedávno publikovány v NEJM. Tato desetiletá studie ukázala, že při užívání podstatně levnějšího aspirinu bylo roční riziko úmrtí, cévní mozkové příhody a mozkového krvácení srovnatelné s warfarinem (7.93 proti 7.47%).

Roman Šmucler: Podnikat v Česku ve veřejném zdravotnictví není dobrý nápad

Článek - 18.06.2012 | Ostatní

Po sedmnácti letech podnikání v Česku míří Roman Šmucler (43), majitel sítě klinik estetické chirurgie Asklepion, za hranice. Lékař a podnikatel, kterého proslavilo mimo jiné televizní moderování, chce firmu od příštího roku přesunout do německy mluvících zemí a spojit se s tamními investory. Služby bude nabízet stále v Česku, spolumajitelé ale budou němečtí či švýcarští.

Prague Intervention VI.

Článek - 11.06.2012 | Ostatní

Kdo po roce opět navštívil sympozium pořádané Kardiologickou klinikou 2. lékařské fakulty, nemusel díky přednášejícím hostům rozhodně litovat. Moderní trendy v kardiovaskulární medicíně, jak zní podnázev sympozia, byly prezentovány kvalitními řečníky a přehledným způsobem, což napomáhá jejich zavádění do každodenní praxe. Oproti podobným sympoziím zde nechybí důraz na mezigenerační předávání zkušeností, přednášky prof. T. Klímy- kardiovaskulárního patologa pracujícího od r. 1968 v Texas Heart Institute a doc.V. Červenky- jednoho ze zakladatelů naší intervenční kardiologie, nám připomínají složitou cestu, kterou musely projít dnes rutinní metody, jako jsou endomyokardiální biopsie (nezbytná pro prevenci rejekce štěpu po transplantace srdce) a perkutánní koronární intervence.

V úvodní sekci věnované kardiovaskulární chirurgii dále vystoupil prof. R. Lischke z III. chirurgické kliniky FN Motol s velmi zajímavou přednáškou přibližující aktuální stav transplantace plic u nás a ve světě.

Statiny a zvýšené riziko vzniku DM

Článek - 4.06.2012 | Ostatní

Na základě pokynu FDA bylo do příbalového letáku koncem února 2012 doporučeno doplnit upozornění, že „při užívání statinů byly popsány případy vzestupu lačné glykémie a glykovaného hemoglobinu “. FDA však zároveň vyjádřila svoji víru v to, „že snížení kardiovaskulárního rizika při užívání statinů vyvažuje toto nově zjištěné malé riziko."

Je samozřejmé, že každá nová informace o jedné z nejpoužívanějších skupin léčiv, vzbudí velkou pozornost všech zainteresovaných, zejména pacientů. Pozornost k tomuto problému přitáhly výsledky studie JUPITER s rosuvastatinem, dnes nejúčinnějším zástupcem této skupiny léků na snižování hladiny cholesterolu.