Ostatní

Globální oteplování a jeho dopady na lidské zdraví

Článek - 16.12.2009 | Ostatní


Někteří si myslí, že tento jev neexistuje, podle jiných svými důsledky působí ročně stovky tisíc úmrtí. Tato úmrtí mají být v první řadě zapříčiněna malnutricí, malárií, průjmy a živelnými katastrofami. V dnešních dnech probíhá konference Organizace spojených národů v dánské Kodani, která by měla přinést zvrat v současném vnímání problému oteplování a najít způsoby, jak zvrátit stávající vývoj.

Co to je globální oteplování?

Indikátory kvality a produktivity podle NHS

Článek - 11.12.2009 | Ostatní


Britská National Health Service
uveřejnila na svých internetových stránkách 75 příkladů, jak zlepšit produktivitu při poskytování zdravotní péče a navíc ušetřit peníze. Tyto indikátory kvality a produktivity byly vytvořeny NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence), britskou organizací hlídající efektivitu péče a dodržování standardů při jejím poskytování.

Podle odhadů by tato doporučení mohla během tří let přinést úsporu ve výši 16,5 až 22 miliard euro.

Následujících 6 doporučení by mohlo přinést největší úspory:

1. Detekce fibrilace síní (FS) a optimalizace její terapie. FS má ve Velké Británii na svědomí ročně

Aktuality z veletrhu Medica II.

Článek - 9.12.2009 | Ostatní


Nedávno uskutečněný zdravotnický veletrh Medica se ve svém doprovodném programu věnoval širokému okruhu aktuálních témat. Pokračování I.dílu přináší další průřez toho, co přitahovalo pozornost návštěvníků a slouží jako zrcadlo směru dalšího vývoje zdravotní péče.

Listopad 2009: Novinky z farmaceutického průmyslu

Článek - 7.12.2009 | Ostatní


Originální farmaceutické firmy, např. Pfizer, a Královská farmaceutická společnost Velké Británie spustily kampaň s cílem varovat veřejnost před nákupem léků na neautorizovaných webových stránkách. Podle odhadů je 50-90 % takto prodávaných léků neúčinný padělek, jejich celosvětové prodeje dosáhnou ročně cca 75 miliard dolarů. Podle průzkumu uskutečněného ve Velké Británii zná 67% GP (praktických lékařů) pacienty, kteří nakupují léky tímto způsobem. Pacienti si pořizují léky na předpis přes internet, protože je to rychlejší (32%), podle 18(%) pacientů se jedná o službu veřejnosti.

Aktuality z veletrhu Medica

Článek - 4.12.2009 | Ostatní


Nedávno uskutečněný zdravotnický veletrh Medica se ve svém doprovodném programu věnoval širokému okruhu aktuálních témat. Následující článek přináší průřez toho, co přitahovalo pozornost návštěvníků a slouží jako zrcadlo směru dalšího vývoje zdravotní péče.

Proč pacienti nedodržují doporučení při užívání léků? A jak to změnit?

Článek - 2.12.2009 | Ostatní


Pokud naše léčba nedosahuje dlouhodobě očekávaného účinku, je na místě otázka: Je to projev neúčinnosti naší strategie nebo důsledek nespolupráce pacienta? V tomto článku se budeme věnovat problematice non-adherence k léčbě a námětům, jak to změnit.

Podle odhadů pouze 50-60% z chronických pacientů užívá správně svojí medikaci (Steiner JF, 2000). Základní rozlišení je mezi úmyslnou či neúmyslnou nespoluprací pacienta při léčbě. Lze definovat i její dvě nejčastější podoby: časné přerušení léčby a vynechávání dávek.

Nový trend: Feminizace medicíny

Článek - 27.11.2009 | Ostatní


V posledním čísle švýcarského Bulletin des médecins suisses se objevil zajímavý článek o postupné feminizaci švýcarské medicíny. Podobný vývoj zaznamenáváme i u nás, podle neoficiálních údajů jsme v tomto procesu postoupili ještě dál.

Dlouhodobě byla medicína v rukou mužů. Ženám se lékařské fakulty otevřely až v 19.století. Švýcarsko sehrálo ve feminizaci důležitou úlohu, jelikož Univerzita v Zurychu byla první vysokou školou v Evropě, která otevřela své dveře ke studiu medicíny ženám. První žena získala lékařský titul v roce 1867.

XXIII.sjezd Lékařské komory - den druhý

Článek - 22.11.2009 | Ostatní


ČLK ve svém usnesení na sjezdu odmítla včerejší návrh MUDr.Hermana zahájit celokomorovou diskusi o změně vnitřní struktury ČLK (90 pro, 140 proti). Přijala i další stanoviska, která reflektovala aktuální problémy českého zdravotnictví.

Nové poznatky o infekci virem H1N1 neboli prasečí chřipce

Článek - 20.11.2009 | Ostatní


Poslední číslo New England Journal of Medicine přineslo několik článků, které psaly o nových informacích o onemocnění virem H1N1.

V USA je 79% procent laboratorně ověřených případů ve věkové skupině do 30 let a pouze 2% nad 60 let. Jedním z vysvětlení je prokazatelně minimální množství zkřížených protilátek vůči viru H1N1 u ročníků narozených po roce 1980 (pouze 4%), ve věkové skupině narozené před rokem 1950 to představuje 34%. Dalším důležitým poznatkem je průkaz minimální protilátkové odpovědi vůči viru H1N1 po vakcinaci na „klasickou" sezónní vakcínu bez ohledu na přítomnost adjuvancia.