Zdravotní politika

Všeobecná medicína uznána ve Francii jako specializace

Článek - 7.07.2010 | Zdravotní politika


Ve dnech 24.- 26. června se v Nice uskutečnil IV.kongres všeobecného lékařství, kterého se zúčastnilo 2 tisíce účastníků. Ti zastupovali 50 tisíc všeobecných francouzských lékařů. Tento kongres byl označen za přelomový tím, že byla konstituována Le College de la Médecine Générale, která zastřešila dohromady 8 společností, odborných a pedagogických, ale i profesionálních sdružení a odborových organizací. Jejím předsedou se stal Profesor P.L. Druais, který prohlásil, že vytvořením této College se podařilo vydobýt po dvacetiletém snažení postavení všeobecného lékařství jako právoplatné specializace s pevně konstituovaným odborným a pedagogickým zázemím.

Ovlivní medicínská turistika dostupnost zdravotní péče v ČR?

Článek - 1.07.2010 | Zdravotní politika


Po zasedání ministrů zdravotnictví zemí EU začátkem června v Lucemburku se přiblížila chvíle, kdy bude pacient  ze země EU moci čerpat zdravotní péči v členské zemi podle svého rozhodnutí a tato péče bude proplacena částkou rovnající se pojištění v jeho zemi.

Časopis evropské asociace manažerů nemocnic Hospital odhadoval v loňském roce, že celosvětově podniká až 750 tisíc pacientů tzv. medicínskou turistiku a cestuje ze své rodné země za poskytovateli zdravotní péče. Odhadovaný obrat této péče je až 60 miliard dolarů.

Slovenské zdravotnictví po volbách

Článek - 18.06.2010 | Zdravotní politika


Když byly v neděli po ránu potvrzeny volební výsledky, začalo být jasné, že s možným návratem  pravicové vlády na Slovensko, by mohly i nadále pokračovat reformy zdravotnictví. Jejich hlavní protagonista, bývalý ministr zdravotnictví MUDr.Zajac, se mezitím přesunul do Čech a pomáhá straně TOP 09 se zdravotnickým programem.

Jak jsou naplňována přání pacientů v terminálním stavu?

Článek - 9.06.2010 | Zdravotní politika


V zemích jako USA je legislativně zakotvena možnost rozhodnout se o charakteru a rozsahu péče v terminálním stavu, respektive předat  možnost rozhodovat pověřenému zástupci. Tato problematika, která se v poslední době začala řešit i u nás (viz. článek Právní a etické problémy u kriticky nemocných), postrádála zatím větší klinické studie. V našem prostředí  bude potřeba zahájit odborně vedenou debatu o zavedení institutu tzv. advance directives nebo-li  o předem vyjádřené vůli o rozsahu a charakteru  léčby na konci lidského života.

Co také najdete v programech stran možné budoucí středopravé koalice?

Článek - 31.05.2010 | Zdravotní politika


Výsledky letošních voleb do Parlamentu ČR napovídají, že pravděpodobně bude vládnout koalice stran ODS, TOP a (otevřeně či podmíněně) VV. Programům jsme se věnovali v minulosti i na medop.cz (Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách?, Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách II). Zaměřme se na klíčové body v programech členů možné koalice:

ODS - Experti za ODS Mgr.M. Šnajdr, MUDr.B. Štastný -program ODS

Zdravotní péče v Jižní Africe aneb jak se léčí v místě fotbalového šampionátu?

Článek - 26.05.2010 | Zdravotní politika


Nelsona Mandelu propustili z vězení před 20 lety, po dalších několika letech se konaly svobodné demokratické volby. V zemi, kde žije cca 49 miliónů obyvatel, však klesla po změně režimu střední délka života u mužů na 50 let a u žen na 53 let. Jedná se o ekonomicky nejvyspělejší zemi afrického kontinetu. Výdaje na zdravotní péči jsou ve výšce cca 8,6% HDP a výdaje na zdravotní péči na obyvatele 869 US dolarů (údaje WHO z roku 2006), což je přibližně polovina výdajů v ČR.

Izraelská reforma zdravotní péče – může nás inspirovat?

Článek - 12.05.2010 | Zdravotní politika


Před 15 lety vstoupil v platnost zákon National Health Insurance Law, kterým byl změněn systém poskytování zdravotní péče v Izraeli. A výsledek? Očekávaná střední délka života mužů v roce 2009 byla 78,7 a žen 82,5 roků a to za cenu výdajů do zdravotnictví ve výši 8% HDP. Na jednoho obyvatele se vydává podle údajů z roku 2006 přibližně 2200 dolarů, což je mnohem blíže našim výdajům na zdravotnictví (1500 US dolarů/obyvatel/rok) než americkým (6700 US dolarů/obyvatel/rok). Přitom střední délka života v USA byla 75 let u mužů a 80 let u žen. V Izraeli je tedy dosahováno velmi dobré efektivity systému poskytované zdravotní péče.

Jaké jsou hlavní prvky tohoto systému?

Srovnání zdravotnických programů

Článek - 4.05.2010 | Zdravotní politika


ODS i TOP 09 chtějí zvýhodnit ty, kteří chodí na preventivní prohlídky. Žádná strana naopak nechce privatizovat pojišťovny a nemocnice.
Jedna centrální zdravotní pojišťovna, proplácení domácích porodů, spoluúčast pacientů rostoucí o sedm miliard korun ročně, jednotná výše doplatků na léky, eutanazie.

Politické strany se ve svých zdravotnických programech předhánějí, kdo má pro tuhle nesmírně citlivou oblast lepší vizi. HN srovnaly návrhy sedmi stran, které mají po volbách největší šanci zasednout ve sněmovně, a výsledek je docela zajímavý: ani jedna strana už nechce privatizovat zdravotní pojišťovny a nemocnice.

Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách II.

Článek - 28.04.2010 | Zdravotní politika


V dnešním pokračování článku o předvolebních plánech politických stran se věnujeme těm, podle předběžných preferencí, menším. Tyto strany budou vystupovat spíše v roli potenciálních koaličních partnerů. Opět vycházíme z prezentací, které o víkendu zazněly na půdě vzdělávací konference České lékařské komory.

Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách?

Článek - 26.04.2010 | Zdravotní politika


O víkendu vystoupili na půdě vzdělávací konference České lékařské komory zástupci významných politických stran (kromě rovněž pozvaných Věcí veřejných a KSČM). Každý ze zástupců měl příležitost představit hlavní zdravotnické priority svých programů (viz. naše sekce politických stran a příští číslo Tempus Medicorum ) a posléze o nich diskutovat. Tento článek bez nároku na úplnost reflektuje postřehy a postoje, které mě zaujaly.