Zdravotní politika

WHO oficiálně ohlásila konec pandemie virem H1N1

Článek - 16.08.2010 | Zdravotní politika


Prezidentka WHO, Margaret Chan, oficiálně ohlásila 10.srpna konec pandemie chřipky H1N1. Pandemie, která vyvolala mnoho otázek a diskuzí, zvláště pak ohledně otázky jejího možného nekorektního vyhlášení pod vlivem zájmů farmaceutického průmyslu. Podle údajů Světové zdravotnické organizace zemřelo celosvětově v důsledku infekce virem H1N1 18 500 lidí.WHO však uvedla, že v této tzv. post-pandemické fázi nebezpečí infekce stále trvá a dokonce  může dojít k jejímu opětovnému vzplanutí, i když zřejmě pouze v lokálním měřítku (viz. Nový Zéland).

Aktuální stav nemocniční péče ve Francii

Článek - 28.07.2010 | Zdravotní politika

 

Francie je považována za zemi, kde se za vynaložené prostředky (11,1% HDP) daří zajistit velmi kvalitní péči, se kterou je obyvatelstvo spokojeno (očekávaná střední délka života v roce 2006 byla u mužů 77 let, u žen 84 let).  Ale i zde je oblast zdravotnictví velmi citlivá a naplňuje emocemi jak pacienty, tak i poskytovatele, a to samostatně praktikující lékaře (viz. naše články Soukromý lékař ve Francii na počátku 21.století a Všeobecná medicína uznána ve Francii jako specializace) i nemocnice. A právě tomuto sektoru, ve kterém podle údajů z roku 2006 pracuje téměř 30% francouzských lékařů, se dnes v našem článku budeme věnovat.

Lepší péče bude levnější. Za vše ostatní ale budou lidé platit víc

Článek - 20.07.2010 | Zdravotní politika


Jak se změní poplatky u lékaře a v nemocnicích? Jak stát rozdělí standardní a nadstandardní péči? Lepší péče bude levnější. Za vše ostatní ale budou lidé platit víc. Pacient, který si zlomí ruku a bude chtít lehkou laminátovou sádru, ušetří už v roce 2012 u svého ortopeda 350 korun. Vláda Petra Nečase chce totiž dát lidem už napřesrok vůbec poprvé možnost připlatit si rozdíl mezi standardní zdravotní péčí, kterou jim zaplatí zdravotní pojišťovna, a cenou nadstandardní péče. A protože za běžnou sádru platí pojišťovny 350 korun, zlevní lepší laminátová sádra ze 700 korun na polovinu.

Proč jsou výdaje na zdravotní péči v USA tak vysoké?

Článek - 19.07.2010 | Zdravotní politika


Výdaje za zdravotní péči v USA představovaly v roce 2007 více než 16% HDP, což překračovalo průměr zemí OECD více než o 7% (8,9 %). V přepočtu podle parity kupní síly na obyvatele to představovalo 7290 dolarů na osobu a rok, což byl téměř 2,5 násobek průměru zemí OECD (2984 dolarů). Američané si stále častěji kladou otázku, jak je možný takový rozdíl ve výdajích mezi jednotlivými zeměmi za situace, kdy kvalita jejich zdravotnictví měřena známými parametry přitom není řádově lepší než v ostatních zemích.

Byznys v socialistickém rytmu

Článek - 15.07.2010 | Zdravotní politika


České zdravotnictví dlouhodobě ovládají různé lobbingové skupiny. Jeho reforma by tomu měla zamezit. Zároveň přinese vyšší odpovědnost k vlastnímu zdraví a vyšší finanční spoluúčast každého z nás.

Všeobecná medicína uznána ve Francii jako specializace

Článek - 6.07.2010 | Zdravotní politika


Ve dnech 24.- 26. června se v Nice uskutečnil IV.kongres všeobecného lékařství, kterého se zúčastnilo 2 tisíce účastníků. Ti zastupovali 50 tisíc všeobecných francouzských lékařů. Tento kongres byl označen za přelomový tím, že byla konstituována Le College de la Médecine Générale, která zastřešila dohromady 8 společností, odborných a pedagogických, ale i profesionálních sdružení a odborových organizací. Jejím předsedou se stal Profesor P.L. Druais, který prohlásil, že vytvořením této College se podařilo vydobýt po dvacetiletém snažení postavení všeobecného lékařství jako právoplatné specializace s pevně konstituovaným odborným a pedagogickým zázemím.

Ovlivní medicínská turistika dostupnost zdravotní péče v ČR?

Článek - 30.06.2010 | Zdravotní politika


Po zasedání ministrů zdravotnictví zemí EU začátkem června v Lucemburku se přiblížila chvíle, kdy bude pacient  ze země EU moci čerpat zdravotní péči v členské zemi podle svého rozhodnutí a tato péče bude proplacena částkou rovnající se pojištění v jeho zemi.

Časopis evropské asociace manažerů nemocnic Hospital odhadoval v loňském roce, že celosvětově podniká až 750 tisíc pacientů tzv. medicínskou turistiku a cestuje ze své rodné země za poskytovateli zdravotní péče. Odhadovaný obrat této péče je až 60 miliard dolarů.

Slovenské zdravotnictví po volbách

Článek - 17.06.2010 | Zdravotní politika


Když byly v neděli po ránu potvrzeny volební výsledky, začalo být jasné, že s možným návratem  pravicové vlády na Slovensko, by mohly i nadále pokračovat reformy zdravotnictví. Jejich hlavní protagonista, bývalý ministr zdravotnictví MUDr.Zajac, se mezitím přesunul do Čech a pomáhá straně TOP 09 se zdravotnickým programem.

Jak jsou naplňována přání pacientů v terminálním stavu?

Článek - 8.06.2010 | Zdravotní politika


V zemích jako USA je legislativně zakotvena možnost rozhodnout se o charakteru a rozsahu péče v terminálním stavu, respektive předat  možnost rozhodovat pověřenému zástupci. Tato problematika, která se v poslední době začala řešit i u nás (viz. článek Právní a etické problémy u kriticky nemocných), postrádála zatím větší klinické studie. V našem prostředí  bude potřeba zahájit odborně vedenou debatu o zavedení institutu tzv. advance directives nebo-li  o předem vyjádřené vůli o rozsahu a charakteru  léčby na konci lidského života.

Co také najdete v programech stran možné budoucí středopravé koalice?

Článek - 30.05.2010 | Zdravotní politika


Výsledky letošních voleb do Parlamentu ČR napovídají, že pravděpodobně bude vládnout koalice stran ODS, TOP a (otevřeně či podmíněně) VV. Programům jsme se věnovali v minulosti i na medop.cz (Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách?, Co chystají politické strany ve zdravotnictví po letošních volbách II). Zaměřme se na klíčové body v programech členů možné koalice:

ODS - Experti za ODS Mgr.M. Šnajdr, MUDr.B. Štastný -program ODS